Hệ thống liên lạc nội bộ

Micrô IP điều khiển từ xa: N-8610RM

Micrô IP điều khiển từ xa: N-8610RM

N-8610RM

N-8610RM là micro IP điều khiển từ xa sử dụng công nghệ đóng gói dữ liệu. Cho chất lượng âm thanh cao tới các trạm liên lạc được kết nối với bộ chuyển đổi IP hoặc thiết bị multi-interface và tới các thiết bị N-8610RM khác bằng cách kết nối micro điều khiển từ xa tới mạng LAN hoặc WAN. N-8610RM có đầy đủ các tính năng hoạt động như một micro điều khiển từ xa và được trang bị 14 phím chức năng bao gồm 1 phím dưới nắp, mỗi phím đều được hiển thị riêng. Chức năng được phân chia riêng cho từng phím.  Số lượng phím chức năng có thể được tăng lên 40 của khối 10 phím bằng việc lắp thêm 4 thiết bị mở rộng RM-210. Nguồn có thể được cung cấp cho micrô bằng bộ chuyển mạch tương thích PoE, loại bỏ nhu cầu sử dụng bộ chuyển đổi AC tùy chọn của N-8610RM. N-8610RM cũng có thể được gắn trên tường với việc sử dụng bổ sung giá treo tường tùy chọn WB-RM200.

Trạm thoại tổng: N-8600MS

Trạm thoại tổng: N-8600MS

N-8600MS Y

N-8600MS là trạm IP tổng thể đa chức năng sử dụng công nghệ âm thanh gói. Kết nối N-8600MS với một mạng IP (LAN hoặc WAN) sẽ cho phép các cuộc đàm thoại rảnh tay hoặc cầm tay với chất lượng âm thanh cao xảy ra giữa N-8600MS và các trạm liên lạc nội bộ được kết nối với IP Intercom Exchange, hoặc giữa các thiết bị của N-8600MS. Bên cạnh đó, N-8600MS còn có thể được sử dụng kết hợp với các thiết bị đa giao diện thông qua mạng. Trạm tổng thể đa chức năng bao gồm màn hình LCD, chức năng quay số tự động cho phép quay một trạm, cổng kết nối tai nghe và cổng kết nối loa ngoài. Dòng điện được cung cấp từ trung tâm chuyển mạch PoE (trong trường hợp này, không cần bộ đổi nguồn AC). Trạm có thể được lắp đặt trên tường, sử dụng giá đỡ YC-280.

The N-8600MS is an IP multifunctional master station employing packet audio technology. Connecting the N-8600MS to an IP network (LAN or WAN) permits hands-free or handset conversation of high sound quality to be made between the N-8600MS and intercom stations connected to the IP Intercom Exchange, or between the N-8600MS units. Besides, the N-8600MS can be used in conjunction with the Multi Interface units through a network. The Multifunctional Master Station provides LCD display, Auto-dialer function enabling one-touch dialing, headset terminal and external speaker terminal. Power can be supplied from the PoE (Power over Ethernet) switching hub. (In this case, an AC adapter is not required.) This station can be mounted to the wall using an optional YC-280 wall mounting bracket.

Trạm gọi IP lắp cửa: N-8640DS

Trạm gọi IP lắp cửa: N-8640DS

N-8640DS

N-8640DS là chuông cửa IP sử dụng công nghệ đóng gói âm thanh. Kết nối N-8640DS với mạng IP (LAN hoặc WAN) sẽ cho phép thực hiện các cuộc đàm thoại rảnh tay chất lượng cao giữa các N-8640DS và các trạm liên lạc nộ bộ hoặc giữa N-8640DS với trạm tổng thể đa chức năng IP. Bên cạnh đó, N-8640DS còn có thể được sử dụng kết hợp với bộ giao diện đa chức năng thông qua mạng. N-8640DS được trang bị 1 kênh ngõ vào điều khiển, 5 kênh ngõ ra điều khiển (bao gồm 1 kênh ngõ ra điều khiển rơ le) và ngõ ra loa, có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi như bộ cảm biến, đèn hiển thị và loa ngoài.

Bảng mạch chuông cửa IP: N-8640SB

Bảng mạch chuông cửa IP: N-8640SB

N-8640SB

N-8640BS là bộ linh kiện lắp đặt chuông cửa IP theo yêu cầu. Bộ linh kiện bao gồm các phần của chuông cửa IP N-8640DS ngoại trừ phần bảng mặt trước. Bạn có thể lựa chọn lắp đặt chuông cửa IP phù hợp khi sử dụng bộ sản phẩm này kết hợp với bảng mặt trước loại rời.


Trạm gọi IP lắp cửa: N-8650DS

Trạm gọi IP lắp cửa: N-8650DS

N-8650DS

N-8650DS là trạm gọi IP lắp cửa sử dụng công nghệ đóng gói âm thanh. Kết nối N-8650DS với một mạng IP (LAN hoặc WAN) sẽ cho phép thực hiện các cuộc đàm thoại rảnh tay chất lượng giữa N-8650DS và các trạm liên lạc nội bộ trong hệ thống, hoặc giữa N-8650DS với trạm tổng thể đa chức năng IP. Bên cạnh đó, N-8650DS còn có thể được sử dụng kết hợp với các bộ đa giao diện thông qua mạng. N-8650DS được trang bị 1 kênh  ngõ vào điều khiển, 5 kênh ngõ ra điều khiển (bao gồm 1 kênh ngõ ra điều khiển rơ le) và ngõ ra loa, có thể kết nối với các thiết bị ngoài như bộ cảm biến, đèn tín hiệu và loa ngoài.

Bộ giao diện âm thanh: N-8000AF

Bộ giao diện âm thanh: N-8000AF

N-8000AF CE

N-8000AF là bộ giao diện âm thanh sở hữu công nghệ gói âm thanh, được sử dụng cho hệ thống liên lạc nội bộ của TOA (hệ thống liên lạc nội bộ tương thích qua mạng IP). N-8000AF bao gồm một ngõ vào/ngõ ra âm thanh tương tự, một ngõ vào liên lạc đồng bộ hóa thời gian và 8 ngõ vào/ngõ ra liên lạc tương ứng. N-8000AF kết nối với mạng LAN cho phép thực hiện ghi âm các cuộc trò chuyện, phát thông báo, phát chuông reo trong khoảng thời gian định kỳ (tín hiệu thời gian). Thiết bị có thể được lắp trong tủ rack (kích thước 1U) theo tiêu chuẩn EIA với giá gắn tủ rack tùy chọn hoặc được lắp lên tường với giá gắn tường tùy chọn. 

Bộ giao diện điện thoại: N-8000AL

Bộ giao diện điện thoại: N-8000AL

N-8000AL CE

N-8000AL là bộ giao diện điện thoại sở hữu công nghệ gói âm thanh, được sử dụng cho hệ thống liên lạc nội bộ của TOA (hệ thống liên lạc nội bộ tương thích qua mạng IP). N-8000AL bao gồm một dây giao diện điện thoại đơn, cho phép kết nối với một điện thoại dạng tương tự. N-8000AL kết nối với mạng LAN cho phép điện thoại dạng tương tự hoạt động như một tổng đài nội bộ. Thiết bị có thể được lắp trong tủ rack (kích thước 1U) theo tiêu chuẩn EIA với giá gắn tủ rack tùy chọn hoặc được lắp lên tường với giá gắn tường tùy chọn. 

Bộ giao diện C/O: N-8000CO

Bộ giao diện C/O: N-8000CO

N-8000CO CE

N-8000CO là bộ giao diện C/O sở hữu công nghệ gói âm thanh, được sử dụng cho hệ thống liên lạc nội bộ của TOA (hệ thống liên lạc nội bộ tương thích qua mạng IP). N-8000CO bao gồm một mạch đường dây trung tâm dạng tương tự, cho phép trạm liên lạc nội bộ thực hiện gọi hoặc nhận cuộc gọi từ đường dây điện thoại. N-8000CO kết nối với mạng LAN cho phép thực hiện cuộc gọi qua đường dây thuê bao dạng tương tự, thực hiện kiểm soát kết nối thiết bị N-8000MI và N-8000DI. Thiết bị có thể được lắp trong tủ rack (kích thước 1U) theo tiêu chuẩn EIA với giá gắn tủ rack tùy chọn hoặc được lắp lên tường với giá gắn tường tùy chọn. 

Bộ lựa chọn trạm gọi: N-8000DI

Bộ lựa chọn trạm gọi: N-8000DI

N-8000DI CE

N-8000DI là bộ lựa chọn trạm gọi sở hữu công nghệ gói âm thanh, được sử dụng cho hệ thống liên lạc nội bộ của TOA (hệ thống liên lạc nội bộ tương thích qua mạng IP). N-8000DI được trang bị 32 ngõ vào, 32 ngõ ra và đèn hiển thị ở mặt trước hiển thị trạng thái ngõ ra. Khi kết nối thiết bị với mạng LAN cho phép hiển thị trạm đang gọi, điều khiển thiết bị ngoại vi và thực hiện chức năng lựa chọn trạm gọi. Thiết bị có thể được gắn lên tủ rack theo tiêu chuẩn EIA (kích thước 1U) khi sử dụng giá gắn đi kèm hoặc lắp đặt lên tường khi sử dụng giá gắn tường tùy chọn. 

Bộ chuyển đổi liên lạc qua mạng IP: N-8000EX

Bộ chuyển đổi liên lạc qua mạng IP: N-8000EX

N-8000EX CE

Bộ chuyển đổi liên lạc qua mạng IP sử dụng công nghệ đóng gói âm thanh cho phép kết nối lên đến 16 trạm gọi thuộc dòng N-8000 và thực hiện các cuộc đàm thoại rảnh tay giữa các trạm gọi. N-8000EX bao gồm 2 ngõ ra cho thông báo và một cổng giao diện mạng cho phép kết nối tới 192 thiết bị trong một hệ thống mạng khi sử dụng thêm các bộ chuyển đổi liên lạc nữa. N-8000EX có thể được gắn lên tủ rack kích thước 1U theo tiêu chuẩn EIA hoặc gắn lên tường khi sử dụng giá gắn đi kèm.

N-8010EX IP Network Intercom Exchange

N-8010EX IP Network Intercom Exchange

N-8010EX CE

The IP Intercom Exchange uses packet audio technology to permit connection of up to sixteen N-8000 Series stations. Hands-free conversation is possible between stations. Moreover, the exchange is equipped with a networking interface, allowing up to 192 exchanges to be connected over a network using additional IP intercom exchanges. The Exchange can be mounted in an EIA standard rack (1-unit size) or to a wall using the supplied bracket.

Máy chủ đa chức năng: N-8000MS

Máy chủ đa chức năng: N-8000MS

N-8000MS

Máy chủ đa chức năng N-8000MS dùng để kết nối trong hệ thống liên lạc nội bộ IP. N-8000MS cung cấp các cuộc đàm thoại sử dụng chế độ rảnh tay hoặc ống nghe điện thoại cầm tay với chất lượng âm thanh cao. Bên cạnh các chức năng tương tự với máy chủ tiêu chuẩn, trên máy chủ đa chức năng còn bao gồm màn hình hiển thị LCD, chức năng quay số tự động cho phép quay số một chạm, giắc cắm tai nghe và cổng kết nối với loa ngoài. N-8000MS có thể gắn lên tường khi sử dụng giá gắn tường YC-280 tùy chọn.

Máy chủ tiêu chuẩn: N-8010MS

Máy chủ tiêu chuẩn: N-8010MS

N-8010MS

Máy chủ tiêu chuẩn N-8010MS dùng để kết nối trong hệ thống liên lạc nội bộ IP. N-8010MS cung cấp cuộc đàm thoại có chất lượng âm thanh cao vừa có thể sử dụng ống nghe điện thoại cầm tay vừa có thể sử dụng ở chế độ rảnh tay. N-8010MS có thể được gắn lên tường khi sử dụng với giá gắn tường YC-280 tùy chọn. 

Máy chủ tiêu chuẩn không kèm ống nghe: N-8011MS

Máy chủ tiêu chuẩn không kèm ống nghe: N-8011MS

N-8011MS

N-8011MS là máy chủ tiêu chuẩn được sử dụng trong hệ thống liên lạc nội bộ IP, mang lại các cuộc đàm thoại rảnh tay với chất lượng âm thanh cao. N-8011MS có thiết kế nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian và chức năng tương tự như máy chủ tiêu chuẩn khác. Thiết bị có thể gắn lên tường khi sử dụng giá gắn tường tùy chọn YC-290.

N-8020MS Industrial-Use Master Station

N-8020MS Industrial-Use Master Station

N-8020MS

This Master Station is designed to connect to the IP Intercom Exchange, and provides hands-free or handset conversation of high sound quality. It features dustproof and waterproof construction, and can be used in locations exposed to ambient temperatures ranging from -10 ℃ to +50 ℃. In addition to the functions of the standard Master Station, the Industrial-Use Station permits connection of external speakers, and can take out control signal for dial-in indicator from its contact output. This station can be mounted to the wall using an optional YC-280 wall mounting bracket.

N-8031MS Flush-Mount Hands-Free Master Station

N-8031MS Flush-Mount Hands-Free Master Station

N-8031MS

The N-8031MS is a flush- or surface-mount master station designed to operate in conjunction with TOA IP Intercom Exchange and features high quality hands-free conversation. Connecting a foot switch or other external switch to the external dial input terminal permits one-touch dialing operation by way of such switches. Handset conversation can be established in conjunction with the optional RS-191.

RS-191 Handset Unit

RS-191 Handset Unit

RS-191

The RS-191 Handset is designed exclusively for use indoors in combination with the RS-190Substation. Lifting the handset permits handset conversation. Handset conversation can be established in conjunction with the optional Flush-mount Hands-free Master Station N-8031MS.

Chuông cửa gắn chìm tường: N-8033MS

Chuông cửa gắn chìm tường: N-8033MS

N-8033MS Y

N-8033MS là chuông cửa gắn chìm tường nằm trong bộ liên lạc IP Intercom Exchange của TOA với chức năng thoại rảnh tay cao cấp. Người dùng có thể kích hoạt chức năng gọi điện một chạm bằng cách kết nối công tắc đặt sàn hoặc các công tắc ngoài khác với cổng vào thoại ngoài.

N-8031SB Hands-Free Master Station Board Unit

N-8031SB Hands-Free Master Station Board Unit

N-8031SB

The N-8031SB is a printed circuit board unit for the N-8031MS Flush-mount Hands-Free Master Station, You can make the master station suitable for applications using the N-8031SB in combination with the operation panel section to be prepared separately.

N-8050DS Door Station

N-8050DS Door Station

N-8050DS

Designed to connect to the IP Intercom Exchange, the N-8050DS is a door station featuring high quality hands-free conversation. It has a contact output (momentarily closed) to remotely control an electronic door lock. It is in full conformity with IP54 water-proof and dust-proof standards. The operating temperature range is -10 to 50℃. As provided with guard nets inside to cover over the openings of microphone and speaker, the N-8050DS can be installed free from care in public space.

Bộ giao diện đa năng: N-8000MI

Bộ giao diện đa năng: N-8000MI

N-8000MI CE

N-8000MI là bộ giao diện đa năng sở hữu công nghệ đóng gói âm thanh được sử dụng trong hệ thống liên lạc nội bộ của TOA (hệ thống liên lạc nội bộ tương thích mạng IP). Việc sử dụng bộ giao diện đa năng trong hệ thống mạng nội bộ tạo ra sự kết nối với các thiết bị trong hệ thống liên lạc nội bộ IP hoặc với các bộ giao diện đa năng khác cho phép hệ thống có thể truyền thông tin nội bộ hoặc diện rộng để thực hiện trao đổi liên lạc, thông báo định kỳ, phát nhạc nền. Có thể thực hiện chức năng nối cầu thông qua điều khiển ngõ ra và ngõ vào tiếp điểm. N-8000MI còn được trang bị chức năng liên kết để kết nối với hệ thống liên lạc nội bộ EXES-2000 hoặc EXES-6000. Trong cùng một hệ thống mạng có tới 192 bộ giao diện đa năng và các thiết bị liên lạc nội bộ IP được kết nối. N-8000MI có thể được gắn lên tủ rack kích thức 1U theo tiêu chuẩn EIA. 

N-8050SB Hands-Free Substation Board Unit

N-8050SB Hands-Free Substation Board Unit

N-8050SB

The N-8050SB is a printed circuit board unit for the N-8050DS Door Station, You can make the sub station suitable for applications using the N-8050SB in combination with the operation panel section to be prepared separately.

N-8000RS Sub Station Interface Unit

N-8000RS Sub Station Interface Unit

N-8000RS CE

The N-8000RS is a Sub-station interface unit designed for use with TOA's packet intercom system (IP network-compatible intercom system) that employs the packet audio technology. Up to 16 sub-stations can be connected using 2-core shielded cables. The number of LAN-connected N-8000 system components such as the N-8000RS and IP intercom exchanges is 192 maximum in total. Connecting the unit to the LAN permits the sub-station to receive paging calls and make calls to both the master station connected to the IP intercom exchange and the IP master station. It can be mounted in an EIA equipment rack (1U size) with the use of an accessory rack mounting bracket or installed on a wall using an optional wall mounting bracket.

N-8010RS Sub Station Interface Unit

N-8010RS Sub Station Interface Unit

N-8010RS CE

The N-8010RS is a Sub-station interface unit designed for use with TOA's packet intercom system (IP network-compatible intercom system) that employs the packet audio technology. Up to 16 sub-stations can be connected using 2-core shielded cables. The number of LAN-connected N-8000 system components such as the N-8010RS and IP intercom exchanges is 192 maximum in total. Connecting the unit to the LAN permits the sub-station to receive paging calls and make calls to both the master station connected to the IP intercom exchange and the IP master station. It can be mounted in an EIA equipment rack (1U size) with the use of an accessory rack mounting bracket or installed on a wall using an optional wall mounting bracket.

RS-150 Substation

RS-150 Substation

RS-150

The RS-150 can call and converse with the registered master stations. It utilizes a 2-core shielded cable.

RS-160 Substation

RS-160 Substation

RS-160

The RS-160 can call and converse with the registered master stations.It utilizes a 2-core shielded cable.

RS-170 Substation

RS-170 Substation

RS-170

The RS-170 can call and make converse with the registered master stations.It utilizes a 2-core shielded cable.

RS-180 Substation

RS-180 Substation

RS-180

The RS-180 can call and converse with the registered master stations.It has a indicator lamp and control output channel, and utilizes a 2-core shielded cable.

RS-140 IP Intercom Switch Panel

RS-140 IP Intercom Switch Panel

RS-140

The RS-140 is a switch panel designed for use with the N-8000RS or N-8010RS 2-Core Shielded Substation Interface Unit. It is equipped with a Call button and a Privacy button, and can be installed in a 1-gang electrical box. By connecting a high impedance speaker to it, hands-free conversation with the master station can be made through its speaker. Also, it can be used in connection with the RS-141 Ip Intercom Option Handset.

RS-143 IP Intercom Switch Panel

RS-143 IP Intercom Switch Panel

RS-143

The RS-143 is a switch panel designed for use with the N-8000RS or N-8010RS 2-Core Shielded Substation Interface Unit. It is equipped with a Call switch and can be installed in a 1-gang electrical box. By connecting a high impedance speaker to it, hands-free conversation with the master station can be made through its speaker. Also, it can be used in connection with the RS-141 Ip Intercom Option Handset.

RS-144 IP Intercom Switch Panel

RS-144 IP Intercom Switch Panel

RS-144

The RS-144 is a switch panel designed for use with the N-8000RS or N-8010RS 2-Core Shielded Substation Interface Unit. It is equipped with a Emergency switch and Normal switch, and can be installed in a 1-gang electrical box. By connecting a high impedance speaker to it, hands-free conversation with the master station can be made through its speaker. Also, it can be used in connection with the RS-141 Ip Intercom Option Handset.

RS-141 IP Intercom Option Handset

RS-141 IP Intercom Option Handset

RS-141

The RS-141 is a handset for the RS-140 Switch Panel. Lifting the handset will initiate a call to a preprogrammed master station, enabling a handset conversation.

RS-142 IP Intercom Switch Board

RS-142 IP Intercom Switch Board

RS-142

The RS-142 is a switch board designed for use with the N-8000RS or N-8010RS 2-Core Shielded Substation Interface Unit. You can make desired switch panels to meet intended purposes by combining the RS-142 with the separately prepared operation panel having 2 switches to be used as call switches. Also, it can be used in connection with the RS-141 Ip Intercom Option Handset.

N-8400RS Sub Station Interface Unit

N-8400RS Sub Station Interface Unit

N-8400RS CE

The N-8400RS is a Sub-station interface unit designed for use with TOA's packet intercom system (IP network-compatible intercom system) that employs the packet audio technology. Up to 16 sub-stations can be connected using 2 sets of twisted pair cables. The number of LAN-connected N-8000 system components such as the N-8400RS and IP intercom exchanges is 192 maximum in total. Connecting the unit to the LAN permits the sub-station to receive paging calls and make calls to both the master station connected to the IP intercom exchange and the IP master station. It can be mounted in an EIA equipment rack (1U size) with the use of an accessory rack mounting bracket or installed on a wall using an optional wall mounting bracket.

N-8410MS Analog Standard Master Station

N-8410MS Analog Standard Master Station

N-8410MS

This Master Station is designed to connect to the N-8400RS Sub Station Interface Unit, and provides hands-free or handset conversation of high sound quality. This station can be mounted to the wall using an optional YC-280 wall mounting bracket.

RS-450 IP Intercom Substation

RS-450 IP Intercom Substation

RS-450

The RS-450 is a substation to be connected to the N-8400RS 4-Wire Substation Interface Unit. Pressing a call button will initiate a call to a preprogrammed master station, enabling a conversation.

RS-460 IP Intercom Substation

RS-460 IP Intercom Substation

RS-460

The RS-460 is a substation to be connected to the N-8400RS 4-Wire Substation Interface Unit. Pressing a call button will initiate a call to a preprogrammed master station, enabling a conversation.

RS-480 IP Intercom Substation

RS-480 IP Intercom Substation

RS-480

The RS-480 is a substation to be connected to the N-8400RS 4-Wire Substation Interface Unit.Pressing a call button will initiate a call to a preprogrammed master station, enabling a conversation. Also, it can be used in connection with the RS-481 Option Handset.The RS-480 is equipped with a Status indicator.

RS-470 IP Intercom Substation

RS-470 IP Intercom Substation

RS-470

The RS-470 is a substation to be connected to the N-8400RS 4-Wire Substation Interface Unit. Pressing a call button will initiate a call to a preprogrammed master station, enabling a conversation.

RS-481 IP Intercom Option Handset

RS-481 IP Intercom Option Handset

RS-481

The RS-481 is a handset for the RS-480 4-Wire Multi-Purpose Substation with a Status indicator. Lifting the handset will initiate a call to a preprogrammed master station, enabling a handset conversation.

RS-442 IP Intercom Switch Board

RS-442 IP Intercom Switch Board

RS-442

The RS-442 is a switch board designed for use with the N-8400RS 4-Wire Substation Interface Unit. You can make desired switch panels to meet intended purposes by combining the RS-142 with theseparately prepared operation panel having 3 switches to be used as call buttons. Also, it can be used in connection with the RS-481 Ip Intercom Option Handset.

YC-241 Flush Mount Back Box

YC-241 Flush Mount Back Box

YC-241

The YC-241 back box is used with the YC-240M/YC-240S or N-8031MS flush-mounting kit.

YC-251 Surface Mount Back Box

YC-251 Surface Mount Back Box

YC-251

The YC-251 is a wall-mount box designed for the N-8031MS Flush-mount Hands-Free Master Station. It permits the N-8031MS to be installed on a wall when the N-8031MS can not be flush-mounted on a wall.

Giá gắn tường: YC-280

Giá gắn tường: YC-280

YC-280

YC-280 là giá gắn tường được thiết kế để gắn máy chủ trong hệ thống Intercom N-8000. Máy chủ có thể được gắn lên tường gắn nghiêng lên trên mặt bàn thông qua tai gắn YC-280.

Giá gắn tường: YC-290

Giá gắn tường: YC-290

YC-290

YC-290 là giá gắn tường được thiết kế dành cho máy trạm chủ rảnh tay của hệ thống liên lạc nội bộ N-8000. Máy trạm chủ có thể gắn lên tường hoặc gắn nghiêng so với bề mặt khi sử dùng YC-290. 

Hộp âm tường: YC-150

Hộp âm tường: YC-150

YC-150

Hộp âm tường YC-150 được sử dụng với bộ khụ kiện gắn tường PC-391/PC-391T hoặc N-8050DS.

Hộp âm tường: YC-801

Hộp âm tường: YC-801

YC-801

YC-801 là hộp âm tường.

YC-802 Wall-Mount Box

YC-802 Wall-Mount Box

YC-802

The YC-802 is a wall-mount box.

YC-822 Hộp Đỡ Gắn Tường Trong Nhà

YC-822 Hộp Đỡ Gắn Tường Trong Nhà

YC-822

YC-822 là một hộp đỡ gắn tường trong nhà

YC-823 Outdoor Wall-Mount Box

YC-823 Outdoor Wall-Mount Box

YC-823

The YC-823 is a outdoor wall-mount box.

Bộ chuyển đổi nguồn AC: AD-1210P

Bộ chuyển đổi nguồn AC: AD-1210P

AD-1210P

AD-1210P được thiết kế dành cho chuyển đổi nguồn AC để vận hành gói trạm IP intercom trên nguồn điện AC.

YC-841 Back Box

YC-841 Back Box

YC-841

The YC-841 is a back box specially designed for the N-8033MS flush-mount master station.

YC-850 Interface Unit Bracket

YC-850 Interface Unit Bracket

YC-850

The YC-850 Wall mounting bracket is designed to mount the N-8000 Series Interface units to a wall.

YC-302 2-Gang Electrical Box

YC-302 2-Gang Electrical Box

YC-302

The YC-302 is a 2-gang electrical box (with cover) of wall flush mount type.

Scroll to top