Tăng âm di động

Tăng âm di động: WA-1830M

Tăng âm di động: WA-1830M

WA-1830M *AS Model*

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm Tăng âm di động gọn nhẹ lại dễ dàng thiết lập và sử dụng, WA-1830 chính là câu trả lời dành cho bạn.

WA-1830 là thiết bị tăng âm di động có công suất 30W, tương thích với mọi Micro thuộc dòng 5000 của TOA và có thể kết nối tối đa với 2 bộ thu không dây tùy chọn (WTU-4800) trong giải tần UHF. Bộ điều khiển từ xa đi kèm sản phẩm giúp người dùng thuận tiện điều khiển bộ phát MP3 và FM Radio.

Hiện TOA cung cấp 2 giải pháp để bạn có thể lựa chọn: tăng âm WA-1830M không kèm ắc qui hoặc tăng âm WA-1830MB với ắc qui 12V đi kèm.

Tăng âm di động: WA-1830MB-AS

Tăng âm di động: WA-1830MB-AS

WA-1830MB-AS *AS Model*

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm Tăng âm di động gọn nhẹ lại dễ dàng thiết lập và sử dụng, WA-1830-AS chính là câu trả lời dành cho bạn.

WA-1830-AS là thiết bị Tăng âm di động có công suất 30W, tương thích với mọi Micro thuộc dòng 5000 của TOA và có thể kết nối tối đa với 2 bộ thu không dây tùy chọn (WTU-4800) trong giải tần UHF. Bộ điều khiển từ xa đi kèm sản phẩm giúp người dùng thuận tiện điều khiển bộ phát MP3 và FM Radio.

Hiện TOA cung cấp 2 giải pháp để bạn có thể lựa chọn: Tăng âm WA-1830M-AS không kèm ắc qui hoặc Tăng âm WA-1830MB-AS với ắc qui sạc 12V đi kèm.

WA-Z110SD Portable Amplifier

WA-Z110SD Portable Amplifier

WA-Z110SD *AS Model*

TOA WA-Z110SD Portable Amplifier offers reliable performance, clear, powerful sound and is simple to operate. This portable sound system is equipped with an audio music player that allows music to be played from CD, USB or SD/MMC card. For speech use, this unit has the option of installing up to 2 pieces of UHF wireless receivers to be used with the optional wireless handheld or lavalier microphone.

WS-Z100H UHF Wireless Set (Handheld Set)

WS-Z100H UHF Wireless Set (Handheld Set)

WS-Z100H *AS Model*

The WS-Z100H includes a handheld wireless microphone WM-Z100H and a wireless receiver WTU-Z100. The WM-Z100H employs a dynamic condenser capsule and the steel grille protects it from damage. Using the UHF PLL-synthesizer system, there are 16 channels selectable. The channels are easily selected by turning the knob in the battery compartment.

The WTU-Z100 wireless receiver module is designed using the non-diversity system. The channels are selected using the buttons on the module. The volume of the wireless microphone can also be adjusted using the knob on the module. 

WS-Z100L UHF Wireless Set (Lavalier Set)

WS-Z100L UHF Wireless Set (Lavalier Set)

WS-Z100L *AS Model*

The WS-Z100L includes a lavalier wireless microphone WM-Z100L and a wireless receiver WTU-Z100. The WM-Z100L employs an electret condenser capsule. A buckle is fixed on the beltpack so that it can be conveniently slipped onto the belt. Using the UHF PLL-synthesizer system, there are 16 channels selectable. The channels are easily selected by turning the knob on the beltpack.

The WTU-Z100 wireless receiver module is designed using the non-diversity system. The channels are selected using the buttons on the module. The volume of the wireless microphone can also be adjusted using the knob on the module. 

Chân đế gắn loa: ST-34B

Chân đế gắn loa: ST-34B

ST-34B

ST-34B là gắn loa sử dụng nguyên liệu nhôm, mang lại độ cứng cáp với khối lượng gọn nhẹ.

Scroll to top