Loa Array đồng trục

Loa dải đồng trục: HS-120B

Loa dải đồng trục: HS-120B

HS-120B

HS-120B là hệ thống loa 2 đường tiếng được làm từ nhựa với một loa trầm đường kính lớn. Sản phẩm có thể được cài đặt và sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau khi sử dụng với các tai gắn phụ kiện đi kèm hoặc tùy chọn.

Loa dải đồng trục: HS-120W

Loa dải đồng trục: HS-120W

HS-120W

HS-120W là hệ thống loa 2 đường tiếng được làm từ nhựa với một loa trầm đường kính lớn. Sản phẩm có thể được cài đặt và sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau khi sử dụng với các tai gắn phụ kiện đi kèm hoặc tùy chọn.

Loa dải đồng trục: HS-1200BT

Loa dải đồng trục: HS-1200BT

HS-1200BT

HS-1200BT là hệ thống loa 2 đường tiếng được làm từ nhựa với một loa trầm đường kính lớn. Sản phẩm có thể được cài đặt và sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau khi sử dụng với các tai gắn phụ kiện đi kèm hoặc tùy chọn.

Loa dải đồng trục: HS-1200WT

Loa dải đồng trục: HS-1200WT

HS-1200WT

HS-1200WT là hệ thống loa 2 đường tiếng được làm từ nhựa với một loa trầm đường kính lớn. Sản phẩm có thể được cài đặt và sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau khi sử dụng với các tai gắn phụ kiện đi kèm hoặc tùy chọn.

Loa dải đồng trục: HS-150B

Loa dải đồng trục: HS-150B

HS-150B

HS-150B là hệ thống loa 2 đường tiếng được làm từ nhựa với một loa trầm đường kính lớn. Sản phẩm có thể được cài đặt và sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau khi sử dụng với các tai gắn phụ kiện đi kèm hoặc tùy chọn.

Loa dải đồng trục: HS-150W

Loa dải đồng trục: HS-150W

HS-150W

HS-150W là hệ thống loa 2 đường tiếng được làm từ nhựa với một loa trầm đường kính lớn. Sản phẩm có thể được cài đặt và sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau khi sử dụng với các tai gắn phụ kiện đi kèm hoặc tùy chọn.

Loa dải đồng trục: HS-1500BT

Loa dải đồng trục: HS-1500BT

HS-1500BT

HS-1500BT là hệ thống loa 2 đường tiếng được làm từ nhựa với một loa trầm đường kính lớn. Sản phẩm có thể được cài đặt và sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau khi sử dụng với các tai gắn phụ kiện đi kèm hoặc tùy chọn.

Loa dải đồng trục : HS-1500WT

Loa dải đồng trục : HS-1500WT

HS-1500WT

HS-1500WT là hệ thống loa 2 đường tiếng được làm từ nhựa với một loa trầm đường kính lớn. Sản phẩm có thể được cài đặt và sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau khi sử dụng với các tai gắn phụ kiện đi kèm hoặc tùy chọn.

Giá gắn loa: HY-1200HB

Giá gắn loa: HY-1200HB

HY-1200HB

Giá gắn loa HY-1200HB được thiết kế để lắp đặt các hệ thống loa lên tường hoặc trần theo chiều ngang. Với giá gắn này, góc loa có thể được điều chỉnh từ 15゜hướng lên tới 60゜hướng xuống khi gắn tường, 0゜(theo phương ngang) tới 90゜hướng xuống khi gắn trần.

Giá gắn loa: HY-1200HW

Giá gắn loa: HY-1200HW

HY-1200HW

Giá gắn loa HY-1200HW được thiết kế để lắp đặt các hệ thống loa lên tường hoặc trần theo chiều ngang. Với giá gắn này, góc loa có thể được điều chỉnh từ 15゜hướng lên tới 60゜hướng xuống khi gắn tường, 0゜(theo phương ngang) tới 90゜hướng xuống khi gắn trần.

Giá gắn loa: HY-1200VB

Giá gắn loa: HY-1200VB

HY-1200VB

Giá gắn loa HY-1200VB được thiết kế để lắp đặt các hệ thống loa lên tường hoặc trần theo chiều dọc. Với giá gắn này, góc loa có thể được điều chỉnh từ 15゜hướng lên tới 60゜hướng xuống khi gắn tường, 15゜hướng lên tới 90゜hướng xuống khi gắn trần.

Giá gắn loa: HY-1200VW

Giá gắn loa: HY-1200VW

HY-1200VW

Giá gắn loa HY-1200VW được thiết kế để lắp đặt các hệ thống loa lên tường hoặc trần theo chiều dọc. Với giá gắn này, góc loa có thể được điều chỉnh từ 15゜hướng lên tới 60゜hướng xuống khi gắn tường, 15゜hướng lên tới 90゜hướng xuống khi gắn trần.

Giá gắn loa: HY-1500HB

Giá gắn loa: HY-1500HB

HY-1500HB

Giá gắn loa HY-1500HB được thiết kế để lắp đặt các hệ thống loa lên tường hoặc trần theo chiều ngang. Với giá gắn này, góc loa có thể được điều chỉnh từ 15゜hướng lên tới 60゜hướng xuống khi gắn tường, 0゜(theo phương ngang) tới 90゜hướng xuống khi gắn trần.

Giá gắn loa: HY-1500HW

Giá gắn loa: HY-1500HW

HY-1500HW

Giá gắn loa HY-1500HW được thiết kế để lắp đặt các hệ thống loa lên tường hoặc trần theo chiều ngang. Với giá gắn này, góc loa có thể được điều chỉnh từ 15゜hướng lên tới 60゜hướng xuống khi gắn tường, 0゜(theo phương ngang) tới 90゜hướng xuống khi gắn trần.

Giá gắn loa: HY-1500VB

Giá gắn loa: HY-1500VB

HY-1500VB

Giá gắn loa HY-1500VB được thiết kế để lắp đặt các hệ thống loa lên tường hoặc trần theo chiều dọc. Với giá gắn này, góc loa có thể được điều chỉnh từ 15゜hướng lên tới 60゜ hướng xuống khi gắn tường, 15゜hướng lên tới 90゜hướng xuống khi gắn trần.

Giá gắn loa: HY-1500VW

Giá gắn loa: HY-1500VW

HY-1500VW

Giá gắn loa HY-1500VW được thiết kế để lắp đặt các hệ thống loa lên tường hoặc trần theo chiều dọc. Với giá gắn này, góc loa có thể được điều chỉnh từ 15゜hướng lên tới 60゜hướng xuống khi gắn tường, 15゜hướng lên tới 90゜hướng xuống khi gắn trần.

Chân đế gắn loa: ST-34B

Chân đế gắn loa: ST-34B

ST-34B

ST-34B là gắn loa sử dụng nguyên liệu nhôm, mang lại độ cứng cáp với khối lượng gọn nhẹ.

Scroll to top