Tăng âm số liền Mixer dòng A-5000

Tăng âm số liền Mixer 60W: A-5006

Tăng âm số liền Mixer 60W: A-5006

A-5006 1CE

A-5006 là tăng âm số liền Mixer có công suất 60 W và kích thước 1/2U. Ngõ vào 1 và 2 có thể đặt mức tín hiệu vào mức MIC/LINE, ngõ ra tương thích với cả loa trở kháng cao (100 V và 70 V) và trở kháng thấp (4 Ω). Các chức năng có thể được thiết lập bằng phần mềm chuyên dụng trên máy tính. A-5006 rất lý tưởng khi sử dụng như một tăng âm công suất trong các ứng dụng thương mại và phòng họp nhỏ. Với việc sử dụng thêm tai gắn tủ Rack (tùy chọn), A-5006 có thể được gắn lên tủ Rack theo tiêu chuẩn EIA (kích thước 1U).

Tăng âm số liền Mixer 120W: A-5012

Tăng âm số liền Mixer 120W: A-5012

A-5012 1CE

A-5012 là tăng âm số liền Mixer có công suất 120 W và kích thước 1/2U. Ngõ vào 1 và 2 có thể đặt mức tín hiệu vào mức MIC/LINE, ngõ ra tương thích với cả loa trở kháng cao (100 V và 70 V) và trở kháng thấp (4 Ω). Các chức năng có thể được thiết lập bằng phần mềm chuyên dụng trên máy tính. A-5012 rất lý tưởng khi sử dụng như một tăng âm công suất trong các ứng dụng thương mại và phòng họp nhỏ. Với việc sử dụng thêm tai gắn tủ Rack (tùy chọn), A-5012 có thể được gắn lên tủ Rack theo tiêu chuẩn EIA (kích thước 1U).

 

Scroll to top