Tăng âm công suất đa kênh (trở kháng cao - 100V Line)

Tăng âm công suất đa kênh (trở kháng cao - 100V Line)

Tăng Âm Số 4 Kênh Công Suất 4x250W: DA-250FH

 Tăng Âm Số 4 Kênh Công Suất 4x250W: DA-250FH

DA-250FH

Là tăng âm công suất số 4 kênh, đặc trưng trọng lượng nhẹ, chắc chắn, đầu ra công suất cao và hiệu suất cao. Thiết bị gồm có 4 kênh mỗi kênh công suất 250W (4Ω đầu ra).

Tăng Âm Số 2 Kênh Công Suất 2x250W: DA-250DH CE301

Tăng Âm Số 2 Kênh Công Suất 2x250W: DA-250DH CE301

DA-250DH

Là tăng âm số 2 kênh có đặc trưng khối lượng nhẹ, chắc chắn, đầu ra công suất cao và hiệu suất cao. Thiết bị được thiết kế với 2 kênh đầu ra trở kháng cao 100V với công suất 250W mỗi kênh.

Tăng Âm Số 4 Kênh Công Suất 4x500W: DA-500FH CE301

Tăng Âm Số 4 Kênh Công Suất 4x500W: DA-500FH CE301

DA-500FH

Là tăng âm công suất số 4 kênh được thiết kế với đầu ra trở kháng cao 100V, đặc trưng trọng lượng nhẹ, chắc chắn, đầu ra công suất cao và hiệu suất cao. Nó gồm có 4 kênh mỗi kênh công suất 500W. Đầu Điều khiển / Giám sát cho phép điều khiển Bật/Tắt nguồn cho các kênh riêng độc lập.

Máy Biến Áp: MT-251H

Máy Biến Áp: MT-251H

MT-251H

Được sử dùng cùng với tăng âm số đa kênh DA-250DH, DA-250FH, DA-500F-HL và DA-500FH. MT-251H là biến áp cách ly sử dụng nối loa trở kháng cao vào tăng âm.

Scroll to top