Loa Array nhỏ gọn

Loa dải: HX-7B

Loa dải: HX-7B

HX-7B

HX-7B là loa dải 2 chiều nhỏ gọn, cho phép điều khiển hướng tính liên tục trên một dải tần số rộng và thay đổi góc hướng tính. Loa sở hữu công nghệ điều khiển mặt sóng mới nhất, giúp âm thanh giữ được độ trong ngay cả tại những nơi có phản hồi âm dài hoặc độ ồn lớn.
Loa HX-7B phù hợp với sử dụng trong nhà.

HX-7B-WP Speaker System

HX-7B-WP Speaker System

HX-7B-WP

The HX-7B-WP is a 2-way compact speaker system that permits both constant directivity control over a wide frequency range and changes in vertical directivity. Its adopted wave front control technology is ideal for reproducing clear sound in spaces with long reverberation times or high background noise. The speaker is designed to be installed under the eaves when used outdoors.

HX-7W Speaker System

HX-7W Speaker System

HX-7W

The HX-7W is a 2-way compact speaker system that permits both constant directivity control over a wide frequency range and changes in vertical directivity. Its adopted wave front control technology is ideal for reproducing clear sound in spaces with long reverberation times or high background noise. The HX-7W is designed for indoor use.

HX-7W-WP Speaker System

HX-7W-WP Speaker System

HX-7W-WP

The HX-7W-WP is a 2-way compact speaker system that permits both constant directivity control over a wide frequency range and changes in vertical directivity. Its adopted wave front control technology is ideal for reproducing clear sound in spaces with long reverberation times or high background noise. The speaker is designed to be installed under the eaves when used outdoors.

FB-150B Subwoofer System

FB-150B Subwoofer System

FB-150B

The FB-150B is a compact, indoor-use subwoofer system employing a high-power 38 cm (15") woofer. It is designed for use in conjunction with TOA's HX-7B or other full range speakers, and is particularly ideal for reproducing dynamic low-frequency sound for both permanent and temporary installations.

FB-150W Subwoofer System

FB-150W Subwoofer System

FB-150W

The FB-150W is a compact, indoor-use subwoofer system employing a high-power 38 cm (15") woofer. It is designed for use in conjunction with TOA's HX-7W or other full range speakers, and is particularly ideal for reproducing dynamic low-frequency sound for both permanent and temporary installations.

HY-60DB Angle Adjustment Bracket

HY-60DB Angle Adjustment Bracket

HY-60DB

By using three HY-60DB brackets, the directivity angle mode of the HX-7B can be changed to 60

FB-152B Subwoofer System

FB-152B Subwoofer System

FB-152B *AS Model*

The FB-152B is a compact, indoor-use subwoofer system employing a high-power 38cm (15") woofer. It is designed for use in conjunction with the TOA's HX-7B or other full range speaker, and is particularly ideal for reproducing dynamic low-frequency sound for both permanent and temporary installations. 

HY-60DB-WP Angle Adjustment Bracket

HY-60DB-WP Angle Adjustment Bracket

HY-60DB-WP

By using three HY-60DB-WP brackets, the directivity angle mode of the HX-7B-WP can be changed to 60

HY-60DW Angle Adjustment Bracket

HY-60DW Angle Adjustment Bracket

HY-60DW

By using three HY-60DW brackets, the directivity angle mode of the HX-7W can be changed to 60

HY-60DW-WP Angle Adjustment Bracket

HY-60DW-WP Angle Adjustment Bracket

HY-60DW-WP

By using three HY-60DW-WP brackets, the directivity angle mode of the HX-7W-WP can be changed to 60

HY-CN7B Speaker Connection Bracket

HY-CN7B Speaker Connection Bracket

HY-CN7B

The HY-CN7B is used to join 2 HX-7B speaker systems, typically for the purpose of achieving better speaker directivity control in lower frequencies. Such directivity control helps achieve clearer and longer-range sound reproduction in locations where sound efficiency may be hampered by conditions like long reverberation time or a high level of background noise.

HY-CN7B-WP Speaker Connection Bracket

HY-CN7B-WP Speaker Connection Bracket

HY-CN7B-WP

The HY-CN7B-WP is used to join 2 HX-7B-WP speaker systems, typically for the purpose of achieving better speaker directivity control in lower frequencies. Such directivity control helps achieve clearer and longer-range sound reproduction in locations where sound efficiency may be hampered by conditions like long reverberation time or a high level of background noise. This bracket is designed for outdoor use.

HY-CN7W Speaker Connection Bracket

HY-CN7W Speaker Connection Bracket

HY-CN7W

The HY-CN7W is used to join 2 HX-7W speaker systems, typically for the purpose of achieving better speaker directivity control in lower frequencies. Such directivity control helps achieve clearer and longer-range sound reproduction in locations where sound efficiency may be hampered by conditions like long reverberation time or a high level of background noise.

HY-CN7W-WP Speaker Connection Bracket

HY-CN7W-WP Speaker Connection Bracket

HY-CN7W-WP

The HY-CN7W-WP is used to join 2 HX-7W-WP speaker systems, typically for the purpose of achieving better speaker directivity control in lower frequencies. Such directivity control helps achieve clearer and longer-range sound reproduction in locations where sound efficiency may be hampered by conditions like long reverberation time or a high level of background noise. This bracket is designed for outdoor use.

HY-MS7B-WP Speaker Wall Mounting Bracket

HY-MS7B-WP Speaker Wall Mounting Bracket

HY-MS7B-WP

The HY-MS7B-WP Speaker Wall Mounting Bracket is intended for mounting the HX-7B-WP Speaker System to the wall under outdoor eaves. These brackets also have provision for mounting the MT-200 Matching Transformer directly to this bracket.

HY-WM7B Speaker Wall Mounting Bracket

HY-WM7B Speaker Wall Mounting Bracket

HY-WM7B

The HY-WM7B Speaker Wall Mounting Bracket is intended for mounting the HX-7B Speaker System to the wall by using in combination with the optional HY-VM7B Speaker Rigging Bracket.

HY-WM7W Speaker Wall Mounting Bracket

HY-WM7W Speaker Wall Mounting Bracket

HY-WM7W

The HY-WM7W Speaker Wall Mounting Bracket is intended for mounting the HX-7W Speaker System to the wall by using in combination with the optional HY-VM7W Speaker Rigging Bracket.

HY-MS7W-WP Speaker Wall Mounting Bracket

HY-MS7W-WP Speaker Wall Mounting Bracket

HY-MS7W-WP

The HY-MS7W-WP Speaker Wall Mounting Bracket is intended for mounting the HX-7W-WP Speaker System to the wall under outdoor eaves. These brackets also have provision for mounting the MT-200 Matching Transformer directly to this bracket.

HY-MT7 Matching Transformer Adapter

HY-MT7 Matching Transformer Adapter

HY-MT7

The HY-MT7 Matching Transformer Adapter is designed to mount the MT-200 Matching Transformer to the HX-7 Series Speaker System. It comes in a set of 2 pieces.

Loa toàn dải: HX-5B

Loa toàn dải: HX-5B

HX-5B

HX-5B là hệ thống loa 2 chiều nhỏ gọn cho phép trực tiếp duy trì hướng tính trên một dải tần số dài hoặc điều chỉnh hướng tính. Thiết bị phù hợp để lắp đặt tại những khu vực trong nhà dễ vang vọng hoặc có độ ồn cao.

HX-5W Compact Line Array Speaker System

HX-5W Compact Line Array Speaker System

HX-5W

The HX-5W is a 2-way compact speaker system that permits both constant directivity control over a wide frequency range and changes in directivity. It is ideal for reproducing clear sound in spaces with long reverberation times or high background noises. The HX-5W is designed for indoor use.

HY-VM7W Speaker Rigging Bracket

HY-VM7W Speaker Rigging Bracket

HY-VM7W

The HY-VM7W Speaker Rigging Bracket is designed to mount the HX-7W Speaker System to the wall or ceiling by using in combination with the optional mounting bracket. With the use of the HY-VM7W only, the speaker system can be mounted to the ceiling or beams, or suspended from the ceiling by using eyebolts.

Loa toàn dải: HX-5B-WP

Loa toàn dải: HX-5B-WP

HX-5B-WP

HX-5B-WP là hệ thống loa 2 chiều nhỏ gọn cho phép trực tiếp duy trì hướng tính trên một dải tần số dài hoặc điều chỉnh hướng tính. Thiết bị phù hợp để lắp đặt ngoài trời, mang lại âm thanh sắc nét ở ngay cả những địa điểm dễ vang vọng hoặc nhiều tiếng ồn. Trong trường hợp loa được lắp đặt ở vị trí tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, hao mòn loa có thể xảy ra nhanh hơn nên việc kiểm tra định kỳ là rất quan trọng.

HX-5W-WP Compact Line Array Speaker System

HX-5W-WP Compact Line Array Speaker System

HX-5W-WP

The HX-5W-WP is a 2-way compact speaker system that permits both constant directivity control over a wide frequency range and changes in directivity. It is ideal for reproducing clear sound in spaces with long reverberation times or high background noises. In locations where the speaker is directly exposed to rain, periodical check is required as the deterioration of speaker may progress depending on the installation environments.

HY-PF7B Speaker Rigging Frame

HY-PF7B Speaker Rigging Frame

HY-PF7B

The HY-PF7B is used exclusively to suspend the HX-7B speaker system from the ceiling. The FB-150B Subwoofer can be suspended using this frame and the frame's supplied mounting brackets.

Khung gắn loa HY-PF1WP

Khung gắn loa HY-PF1WP

HY-PF1WP

HY-PF1WP được sử dụng để treo loa HX-5 từ trần nhà. Loa siêu trầm FB-120 có thể được treo bằng khung này và giá đỡ được cung cấp của khung này. khung này được thiết kế để sử dụng ngoài trời.

HY-CW1B Ceiling Mount Bracket

HY-CW1B Ceiling Mount Bracket

HY-CW1B

The HY-CW1B is designed to be used exclusively to mount the HX-5 series speaker system to a ceiling. The speaker can be rotated 360゜ horizontally. It can also be tilted vertically up to 82.5゜ when suspended horizontally, and depending on the speaker directivity mode, up to 67.5゜ (for 60゜ mode) or 75゜ (for 15゜, 30゜ or 45゜ mode) when suspended vertically. This bracket is designed for indoor use.

HY-TM7B-WP Speaker Rigging Bracket

HY-TM7B-WP Speaker Rigging Bracket

HY-TM7B-WP

The HY-TM7B-WP Speaker Rigging Bracket is used to suspend the HX-7B-WP Speaker System directly from ceilings, beams or other building structures. This bracket is designed for outdoor use.

HY-CW1W Ceiling Mount Bracket

HY-CW1W Ceiling Mount Bracket

HY-CW1W

The HY-CW1W is designed to be used exclusively to mount the HX-5 series speaker system to a ceiling. The speaker can be rotated 360゜ horizontally. It can also be tilted vertically up to 82.5゜ when suspended horizontally, and depending on the speaker directivity mode, up to 67.5゜ (for 60゜ mode) or 75゜ (for 15゜, 30゜ or 45゜ mode) when suspended vertically. This bracket is designed for indoor use.

HY-CW1WP Ceiling Mount Bracket

HY-CW1WP Ceiling Mount Bracket

HY-CW1WP

The HY-CW1WP is designed to be used exclusively to mount the HX-5 series speaker system to a ceiling. The speaker can be rotated 360゜ horizontally. It can also be tilted vertically up to 82.5゜ when suspended horizontally, and depending on the speaker directivity mode, up to 67.5゜ (for 60゜ mode) or 75゜ (for 15゜, 30゜ or 45゜ mode) when suspended vertically. This bracket is designed for outdoor use.

HY-PF1B Rigging Frame

HY-PF1B Rigging Frame

HY-PF1B

The HY-PF1B is used exclusively to suspend the HX-5 speaker system from the ceiling. The FB-120 series Subwoofer can be suspended using this frame and the frame's supplied mounting brackets. This bracket is designed for indoor use.

HY-WM1B Mounting Bracket

HY-WM1B Mounting Bracket

HY-WM1B

The HY-WM1B is used exclusively to mount the HX-5 series speaker system to a wall or ceiling. This bracket permits the speaker to be tilted downward up to 20゜ from the horizontal when the speaker is mounted on a wall, or tilted up to 20゜ from the vertical when the speaker is mounted on a ceiling. This bracket is designed for indoor use.

HY-PF7W Speaker Rigging Frame

HY-PF7W Speaker Rigging Frame

HY-PF7W

The HY-PF7W is used exclusively to suspend the HX-7W speaker system from the ceiling. The FB-150W Subwoofer can be suspended using this frame and the frame's supplied mounting brackets.

HY-PF1W Rigging Frame

HY-PF1W Rigging Frame

HY-PF1W

The HY-PF1W is used exclusively to suspend the HX-5 speaker system from the ceiling. The FB-120 series Subwoofer can be suspended using this frame and the frame's supplied mounting brackets. This bracket is designed for indoor use.

HY-TM7W-WP Speaker Rigging Bracket

HY-TM7W-WP Speaker Rigging Bracket

HY-TM7W-WP

The HY-TM7W-WP Speaker Rigging Bracket is used to suspend the HX-7W-WP Speaker System directly from ceilings, beams or other building structures. This bracket is designed for outdoor use.

HY-VM7B Speaker Rigging Bracket

HY-VM7B Speaker Rigging Bracket

HY-VM7B

The HY-VM7B Speaker Rigging Bracket is designed to mount the HX-7B Speaker System to the wall or ceiling by using in combination with the optional mounting bracket. With the use of the HY-VM7B only, the speaker system can be mounted to the ceiling or beams, or suspended from the ceiling by using eyebolts.

HY-ST7 Speaker Stand Adapter

HY-ST7 Speaker Stand Adapter

HY-ST7

The HY-ST7 Speaker Stand Adapter is used to mount the HX-7 series Speaker System on a speaker stand.

Hệ thống loa trầm FB-120B

Hệ thống loa trầm FB-120B

FB-120B

Loa trầm FB-120B là hệ thống loa trong nhà gọn nhẹ gồm một loa trầm 30cm công suất cao. Nó được thiết kế để kết hợp với dòng HX-5 của TOA hoặc những hệ thống loa toàn dải khác, đặc biệt, nó là chiếc loa lý tưởng để tái cấu tạo âm thanh tần số thấp để lắp đặt cố định hoặc tạm thời.

Hệ thống loa trầm FB-120W

Hệ thống loa trầm FB-120W

FB-120W

Loa trầm FB-120W là hệ thống loa trong nhà gọn nhẹ gồm một loa trầm 30cm công suất cao. Nó được thiết kế để kết hợp với dòng HX-5 của TOA hoặc những hệ thống loa toàn dải khác, đặc biệt, nó là chiếc loa lý tưởng để tái cấu tạo âm thanh tần số thấp để lắp đặt cố định hoặc tạm thời.

Máy biến áp: MT-200

Máy biến áp: MT-200

MT-200

MT-200 là một máy biến áp sử dụng cho dòng loa HX-5, thiết bị có thể sử dụng được cả trong nhà và ngoài trời.

HY-WM2B Mounting Bracket

HY-WM2B Mounting Bracket

HY-WM2B

The HY-WM2B is used exclusively to mount the HX-5 series speaker system closely to a wall or ceiling. The bracket helps to achieve clearer sound reproduction by minimizing phase interference generated by sound waves reflecting from walls or ceilings. This bracket is designed for indoor use.

HY-WM1W Mounting Bracket

HY-WM1W Mounting Bracket

HY-WM1W

The HY-WM1W is used exclusively to mount the HX-5 series speaker system to a wall or ceiling. This bracket permits the speaker to be tilted downward up to 20゜ from the horizontal when the speaker is mounted on a wall, or tilted up to 20゜ from the vertical when the speaker is mounted on a ceiling. This bracket is designed for indoor use.

HY-WM2W Mounting Bracket

HY-WM2W Mounting Bracket

HY-WM2W

The HY-WM2W is used exclusively to mount the HX-5 series speaker system closely to a wall or ceiling. The bracket helps to achieve clearer sound reproduction by minimizing phase interference generated by sound waves reflecting from walls or ceilings. This bracket is designed for indoor use.

HY-WM1WP Mounting Bracket

HY-WM1WP Mounting Bracket

HY-WM1WP

The HY-WM1WP is used exclusively to mount the HX-5 series speaker system to a wall or ceiling. This bracket permits the speaker to be tilted downward up to 20゜ from the horizontal when the speaker is mounted on a wall, or tilted up to 20゜ from the vertical when the speaker is mounted on a ceiling. This bracket is designed for outdoor use.

HY-WM2WP Mounting Bracket

HY-WM2WP Mounting Bracket

HY-WM2WP

The HY-WM2WP is used exclusively to mount the HX-5 series speaker system closely to a wall or ceiling. The bracket helps to achieve clearer sound reproduction by minimizing phase interference generated by sound waves reflecting from walls or ceilings. This bracket is designed for outdoor use.

HY-CN1B Extension Bracket

HY-CN1B Extension Bracket

HY-CN1B

The HY-CN1B is used to join 2 HX-5 series speaker systems, typically for the purpose of achieving better speaker directivity control in lower frequencies. Such directivity control helps achieve clearer and longer-range sound reproduction in locations where sound efficiency may be hampered by conditions like long reverberation time or a high level of background noise. This bracket is designed for indoor use.

Giá mở rộng HY-CN1B-WP

Giá mở rộng HY-CN1B-WP

HY-CN1B-WP

HY-CN1B-WP được sử dụng để kết hợp 2 loa HX-5 với nhau, thường dùng để đạt được hướng góc điều hướng loa tốt hơn ở tần số thấp. Điều hướng này giúp việc tái tạo âm thanh tốt hơn và dải âm rộng hơn ở những vị trí mà hiệu năng của loa có thể bị tác động bởi thời gian vang vọng dài hoặc độ ồn của không gian cao. Giá này được thiết kế để dùng ngoài trời.

HY-CN1W Extension Bracket

HY-CN1W Extension Bracket

HY-CN1W

The HY-CN1W is used to join 2 HX-5 series speaker systems, typically for the purpose of achieving better speaker directivity control in lower frequencies. Such directivity control helps achieve clearer and longer-range sound reproduction in locations where sound efficiency may be hampered by conditions like long reverberation time or a high level of background noise. This bracket is designed for indoor use.

SR-T5 Line Array Speaker

SR-T5 Line Array Speaker

SR-T5

The SR-T5 is a 2-way Line Array speaker in which woofers and tweeters are arranged vertically in close proximity to each another. Its excellent speech clarity makes it ideal for installation in sports facilities with strong reverberation, such as gymnasiums. Sturdy impact-resistant construction allows the speaker to be used as a main speaker in small- or medium-scale indoor sports facilities.

SR-PB5 Wall Pan Bracket

SR-PB5 Wall Pan Bracket

SR-PB5

The SR-PB5 Wall Pan Bracket is designed to mount the SR-T5 Line Array speaker to a wall at a horizontal angle of 5゜ or 10゜ left or right. Use it in conjunction with the bracket supplied with the SR-T5.

HY-CN1W-WP Extension Bracket

HY-CN1W-WP Extension Bracket

HY-CN1W-WP

The HY-CN1W-WP is used to join 2 HX-5 series speaker systems, typically for the purpose of achieving better speaker directivity control in lower frequencies. Such directivity control helps achieve clearer and longer-range sound reproduction in locations where sound efficiency may be hampered by conditions like long reverberation time or a high level of background noise. This bracket is designed for outdoor use.

HY-ST1 Speaker Stand Adapter

HY-ST1 Speaker Stand Adapter

HY-ST1

The HY-ST1 Speaker Stand Adapter is used exclusively to mount the HX-5 series speaker system on the speaker stand. The HY-ST1 fits the ST-32 Speaker Stand or other stands with mounting pipe of 35 mm in diameter.

Scroll to top