Chấn đế gắn loa

Giá Gắn Trần: HY-C0801

Giá Gắn Trần: HY-C0801

HY-C0801

Giá gắn trần HY-C0801 được sử dụng kết hợp với giá gắn loa tùy chọn khác, có chức năng gắn hệ thống loa lên trần.

Giá Gắn Trần: HY-C0801W

Giá Gắn Trần: HY-C0801W

HY-C0801W

Giá gắn trần HY-C0801W được sử dụng kết hợp với giá gắn loa tùy chọn khác, có chức năng gắn hệ thống loa lên trần.

Giá gắn trần: HY-W0801

Giá gắn trần: HY-W0801

HY-W0801

Giá gắn trần HY-W0801 được sử dụng kết hợp với các giá gắn loa tự chọn khác để lắp đặt thiết bị loa lên tường.

Giá gắn trần: HY-W0801W

Giá gắn trần: HY-W0801W

HY-W0801W

Giá gắn trần HY-W0801W được sử dụng kết hợp với các giá gắn loa tự chọn khác để lắp đặt thiết bị loa lên tường.

Chân đứng cho loa: ST-16A

Chân đứng cho loa: ST-16A

ST-16A

Chân đứng thông minh cho loa ST-16A được làm nhôm và có khối lượng nhẹ.

Chân đế gắn loa: ST-34B

Chân đế gắn loa: ST-34B

ST-34B

ST-34B là gắn loa sử dụng nguyên liệu nhôm, mang lại độ cứng cáp với khối lượng gọn nhẹ.

WCB-31 Speaker Bracket

WCB-31 Speaker Bracket

WCB-31

The WCB-31 is a holder to mount a ME-120 (*1) or ME-160 (*1) speakers to the ceiling or wall. (*1) Discontinued models

Scroll to top