Bộ lựa chọn vùng loa

SS-021B Speaker Selector

SS-021B Speaker Selector

SS-021B

The SS-021B is a speaker selector that can be used for rack-mount application.

Bộ lựa chọn vùng loa: SS-1010

Bộ lựa chọn vùng loa: SS-1010

SS-1010 *AS Model*

Bộ lựa chọn vùng loa SS-1010 có thể lựa chọn được 10 vùng loa, sử dụng trong hệ thống PA tại các trường học, khu mua sắm, văn phòng và các địa điểm có yêu cầu lựa chọn vùng loa đem lại hiệu quả cao

Bộ lựa chọn vùng loa: SS-1010R

Bộ lựa chọn vùng loa: SS-1010R

SS-1010R *AS Model*

Bộ lựa chọn vùng loa SS-1010R có thể lựa chọn được 10 vùng loa cho phát nhạc nền hoặc 10 vùng loa cho phát thông báo, sử dụng trong hệ thống PA tại các trường học, khu mua sắm, văn phòng và các địa điểm có yêu cầu lựa chọn vùng loa đem lại hiệu quả cao.

Bộ lựa chọn vùng loa: SS-2010

Bộ lựa chọn vùng loa: SS-2010

SS-2010 *AS Model*

Bộ lựa chọn vùng loa SS-2010 có thể lựa chọn được 10 vùng loa cho phát nhạc nền và 10 vùng loa cho phát thông báo, sử dụng trong hệ thống PA tại các trường học, khu mua sắm, văn phòng và các địa điểm có yêu cầu lựa chọn vùng loa đem lại hiệu quả cao.

Scroll to top