Loa hộp dải rộng dòng F

Loa phân tán rộng: F-1000B

Loa phân tán rộng: F-1000B

F-1000B

Dòng F-1000 bao gồm các sản phẩm loa hai chiều nhỏ gọn được thiết kế để mang lại hiệu quả cao nhất, độ phủ sóng rộng và xử lý nguồn vào lớn.

Loa phân tán rộng: F-1000BT

Loa phân tán rộng: F-1000BT

F-1000BT

Dòng F-1000 bao gồm các sản phẩm loa hai chiều nhỏ gọn được thiết kế để mang lại hiệu quả cao nhất, độ phủ sóng rộng và xử lý nguồn vào lớn.

Loa phân tán rộng: F-1000BTWP

Loa phân tán rộng: F-1000BTWP

F-1000BTWP

Dòng F-1000 bao gồm các sản phẩm loa hai đường tiếng nhỏ gọn được thiết kế để mang lại hiệu quả cao nhất, độ phủ sóng rộng và công suất lớn. Thiết bị F-1000BTWP được cải tiến thêm về chức năng chống nước (đạt tiêu chuẩn IPX4), giúp sản phẩm có thể được lắp đặt ở ngoài trời.

Loa phân tán rộng: F-1000W

Loa phân tán rộng: F-1000W

F-1000W

Dòng F-1000 bao gồm các sản phẩm loa hai chiều nhỏ gọn được thiết kế để mang lại hiệu quả cao nhất, độ phủ sóng rộng và xử lý nguồn vào lớn.

Loa phân tán rộng: F-1000WT

Loa phân tán rộng: F-1000WT

F-1000WT

Dòng F-1000 bao gồm các sản phẩm loa hai chiều nhỏ gọn được thiết kế để mang lại hiệu quả cao nhất, độ phủ sóng rộng và xử lý nguồn vào lớn. 

Loa phân tán rộng: F-1000WTWP

Loa phân tán rộng: F-1000WTWP

F-1000WTWP

Dòng F-1000 bao gồm các sản phẩm loa hai đường tiếng nhỏ gọn được thiết kế để mang lại hiệu quả cao nhất, độ phủ sóng rộng và công suất lớn. Thiết bị F-1000WTWP được cải tiến thêm về chức năng chống nước (đạt tiêu chuẩn IPX4), giúp sản phẩm có thể được lắp đặt ở ngoài trời.

Loa phân tán rộng: F-1300B

Loa phân tán rộng: F-1300B

F-1300B

Dòng F-1300 bao gồm các sản phẩm loa hai chiều nhỏ gọn được thiết kế để mang lại hiệu quả cao nhất, độ phủ sóng rộng và xử lý nguồn vào lớn.

Loa phân tán rộng: F-1300BT

Loa phân tán rộng: F-1300BT

F-1300BT

Dòng F-1300 bao gồm các sản phẩm loa hai chiều nhỏ gọn được thiết kế để mang lại hiệu quả cao nhất, độ phủ sóng rộng và xử lý nguồn vào lớn.

Loa phân tán rộng: F-1300BTWP

Loa phân tán rộng: F-1300BTWP

F-1300BTWP

Dòng F-1300 bao gồm các sản phẩm loa hai chiều nhỏ gọn được thiết kế để mang lại hiệu quả cao nhất, độ phủ sóng rộng và xử lý nguồn vào lớn. Loa F-1300BTWP với thiết kế chống nước tiêu chuẩn IPX4 có thể được lắp đặt cố định ngoài trời.

Loa phân tán rộng F-1300W

Loa phân tán rộng F-1300W

F-1300W

Dòng F-1300 bao gồm các sản phẩm loa hai chiều nhỏ gọn được thiết kế để mang lại hiệu quả cao nhất, độ phủ sóng rộng và xử lý nguồn vào lớn.

Loa phân tán rộng: F-1300WT

Loa phân tán rộng: F-1300WT

F-1300WT

Dòng F-1300 bao gồm các sản phẩm loa hai chiều nhỏ gọn được thiết kế để mang lại hiệu quả cao nhất, độ phủ sóng rộng và xử lý nguồn vào lớn.

Loa phân tán rộng: F-1300WTWP

Loa phân tán rộng: F-1300WTWP

F-1300WTWP

Dòng F-1300 bao gồm các sản phẩm loa hai đường tiếng nhỏ gọn được thiết kế để mang lại hiệu quả cao nhất, độ phủ sóng rộng và công suất lớn. Loa F-1300WTWP với thiết kế chống nước tiêu chuẩn IPX4 có thể được lắp đặt cố định ngoài trời.

Loa phân tán rộng: F-2000B

Loa phân tán rộng: F-2000B

F-2000B

Dòng loa F-2000 bao gồm các sản phẩm loa hai chiều nhỏ gọn có công suất mạnh mẽ mang lại hiệu quả cao và độ phủ sóng rộng.

Loa phân tán rộng: F-2000BT

Loa phân tán rộng: F-2000BT

F-2000BT

Dòng loa F-2000 bao gồm các sản phẩm loa hai chiều nhỏ gọn có công suất mạnh mẽ mang lại hiệu quả cao và độ phủ sóng rộng.

Loa phân tán rộng: F-2000BTWP

Loa phân tán rộng: F-2000BTWP

F-2000BTWP

Dòng loa F-2000 bao gồm các sản phẩm loa hai chiều nhỏ gọn có công suất mạnh mẽ mang lại hiệu quả cao và độ phủ sóng rộng. Loa F-2000BTWP được thiết kế đạt tiêu chuẩn chống nước - IPX4, chính vì vậy loa có thể được sử dụng lắp đặt ở ngoài trời.

Loa phân tán rộng: F-2000W

Loa phân tán rộng: F-2000W

F-2000W

Dòng loa F-2000 bao gồm các sản phẩm loa hai chiều nhỏ gọn có công suất mạnh mẽ mang lại hiệu quả cao và độ phủ sóng rộng.

Loa phân tán rộng: F-2000WT

Loa phân tán rộng: F-2000WT

F-2000WT

Dòng loa F-2000 bao gồm các sản phẩm loa hai chiều nhỏ gọn có công suất mạnh mẽ mang lại hiệu quả cao và độ phủ sóng rộng.

Loa phân tán rộng: F-2000WTWP

Loa phân tán rộng: F-2000WTWP

F-2000WTWP

Dòng loa F-2000 bao gồm các sản phẩm loa hai chiều nhỏ gọn có công suất mạnh mẽ mang lại hiệu quả cao và độ phủ sóng rộng. Loa F-2000WTWP được thiết kế đạt tiêu chuẩn chống nước - IPX4, chính vì vậy loa có thể được sử dụng lắp đặt ở ngoài trời.

Móc đỡ: HY-BH10B

Móc đỡ: HY-BH10B

HY-BH10B

Móc đỡ HY-BH10B được sử dụng để lắp đặt các loa dòng F-1000 hoặc F-13000 lên một tấm bảng tạm thời. Loa có thể được đặt theo chiều ngang hoặc dọc.

Cụm Gắn Loa: HY-CL10B

Cụm Gắn Loa: HY-CL10B

HY-CL10B

Cụm gắn loa HY-CL10B được sử dụng để lắp đặt cụm loa gồm 4 loa dòng F-1000 hoặc F-1300 lên trần.

Cụm Gắn Loa: HY-CL20B

Cụm Gắn Loa: HY-CL20B

HY-CL20B

Cụm gắn loa HY-CL20B được sử dụng để lắp đặt cụm loa gồm 4 loa dòng F-2000 lên trần.

Giá Treo Trần: HY-CM10B

Giá Treo Trần: HY-CM10B

HY-CM10B

Giá treo trần HY-CM10B được sử dụng để lắp đặt loa dòng F-1000 hoặc F-1300 lên trần theo chiều ngang.

Giá Treo Trần: HY-CM10W

Giá Treo Trần: HY-CM10W

HY-CM10W

Giá treo trần HY-CM10W được sử dụng để lắp đặt loa dòng F-1000 hoặc F-1300 lên trần theo chiều ngang.

Giá Treo Trần: HY-CM20B

Giá Treo Trần: HY-CM20B

HY-CM20B

Giá treo trần HY-CM20B được sử dụng để lắp đặt loa dòng F-2000 lên trần theo chiều ngang.

Giá Treo Trần: HY-CM20W

Giá Treo Trần: HY-CM20W

HY-CM20W

Giá treo trần HY-CM20W được sử dụng để lắp đặt loa dòng F-2000 lên trần theo chiều ngang.

Scroll to top