Bộ thu phát không dây UHF

WS-402 Dual Channel Wireless Set

WS-402 Dual Channel Wireless Set

WS-402 *AS Model*

The WS-402 is a dual channel wireless set. The simplest plug and play system, designed to launch you in to the world of wireless. It's rugged and compact frames hold a reliable multifunctioning system that is optimised for use with a range of microphones from handheld, to lapels, to headsets or alternatively can be used with a musical instrument. This WS-402 has got a powerful set of features combined with exceptional performance and cost efficiency. 

WS-422 Dual Channel Wireless Set

WS-422 Dual Channel Wireless Set

WS-422 *AS Model*

The WS-422 is a dual channel wireless set. The simplest plug and play system, designed to launch you in to the world of wireless. It's rugged and compact frames hold a reliable multifunctioning system that is optimised for use with a range of microphones from handheld, to lapels, to headsets or alternatively can be used with a musical instrument. This WS-422 has got a powerful set of features combined with exceptional performance and cost efficiency.

WS-432 Dual Channel Wireless Set

WS-432 Dual Channel Wireless Set

WS-432 *AS Model*

The WS-432 is a dual channel wireless set. The simplest plug and play system, designed to launch you in to the world of wireless. It's rugged and compact frames hold a reliable multifunctioning system that is optimised for use with a range of microphones from handheld, to lapels, to headsets or alternatively can be used with a musical instrument. This WS-432 has got a powerful set of features combined with exceptional performance and cost efficiency.

WS-420 Single Channel Wireless Set

WS-420 Single Channel Wireless Set

WS-420 *AS Model*

The WS-420 is a single channel wireless set. The simplest plug and play system, designed to launch you in to the world of wireless. It's rugged and compact frames hold a reliable multifunctioning system that is optimised for use with a range of microphones from handheld, to lapels, to headsets or alternatively can be used with a musical instrument.

WS-430 Single Channel Wireless Set

WS-430 Single Channel Wireless Set

WS-430 *AS Model*

The WS-430 is a single channel wireless set. The simplest plug and play system, designed to launch you in to the world of wireless. It's rugged and compact frames hold a reliable multifunctioning system that is optimised for use with a range of microphones from handheld, to lapels, to headsets or alternatively can be used with a musical instrument.

Bộ Thu Phát Không Dây 01 kênh Trantec UHF: S4.04-HD

Bộ Thu Phát Không Dây 01 kênh Trantec UHF: S4.04-HD

S4.04-HD *AS Model*

Dòng S4.04 là hệ thống "Kết nối và Hoạt động" đơn giản nhất của Trantec, đưa bạn tới thế giới công nghệ không dây mới. Bộ thiết bị gồm lớp vỏ bền bỉ và chắc chắn, cùng với hệ thống đa nhiệm và tối ưu cho sử dụng nhiều loại Micro (cầm tay, cài áo, choàng đầu,...) hoặc chơi nhạc cụ.

Bộ Thu Phát Không Dây 01 kênh Trantec UHF: S4.04-L

Bộ Thu Phát Không Dây 01 kênh Trantec UHF: S4.04-L

S4.04-L *AS Model*

Dòng S4.04 là hệ thống "Kết nối và Hoạt động" đơn giản nhất của Trantec, đưa bạn tới thế giới công nghệ không dây mới. Bộ thiết bị gồm lớp vỏ bền bỉ và chắc chắn, cùng với hệ thống đa nhiệm và tối ưu cho sử dụng nhiều loại Micro (cầm tay, cài áo, choàng đầu,...) hoặc chơi nhạc cụ.

Bộ Thu Phát Không Dây 01 Kênh Trantec UHF: S4.10-HD

Bộ Thu Phát Không Dây 01 Kênh Trantec UHF: S4.10-HD

S4.10-HD *AS Model*

Dòng S4.10 của Trantec là thiết bị không dây đa kênh với thao tác tối giản cho người sử dụng. Vỏ máy được làm từ khung kim loại bền nhẹ. Thiết bị có thể được sử dụng với nhiều loại Micro hoặc nhạc cụ, là giải pháp hoàn hảo cho các nghệ sĩ không chuyên và bán chuyên nghiệp.

Bộ Thu Phát Không Dây 01 kênh Trantec UHF: S4.10-L

Bộ Thu Phát Không Dây 01 kênh Trantec UHF: S4.10-L

S4.10-L *AS Model*

Dòng S4.10 của Trantec là thiết bị không dây đa kênh với thao tác tối giản cho người sử dụng. Vỏ máy được làm từ khung kim loại bền nhẹ. Thiết bị có thể được sử dụng với nhiều loại Micro hoặc nhạc cụ, là giải pháp hoàn hảo cho các nghệ sĩ không chuyên và bán chuyên nghiệp.

YP-MS4H Beige Color Headset Microphone

YP-MS4H Beige Color Headset Microphone

YP-MS4H *AS Model*

The TOA YP-MS4H is a beige color headset microphone with an omnidirectional pick-up pattern. If features a light weight design, "almost invisible" and free up speaker's hands, wearing by looping it behind the head. Suitable for use with Trantec S4.04 & S4.10 Series Wireless System.

YP-MS4E Beige Color Ear-Hook Microphone

YP-MS4E Beige Color Ear-Hook Microphone

YP-MS4E *AS Model*

The TOA YP-MS4E is a beige color ear-hook microphone with an omnidirectional pick-up pattern. If features a light weight design, "almost invisible" and free up speaker's hands, wearing it over the ear. Suitable for use with Trantec S4.04 & S4.10 Series Wireless System.

Bộ Thu Phát Không Dây: WS-5225

Bộ Thu Phát Không Dây: WS-5225

WS-5225

WS-5225 bao gồm một micro cầm tay không dây WM-5225 và một bộ nhận không dây WT-5810.
Micro WM-5225 được thiết kế kèm bộ tích điện và tương thích với mọi thiết bị khác. Hệ thống mạch vòng khoá pha kín giúp micro hoạt động trên 64 tần số khác nhau, ngoài ra thiết bị này cũng bao gồm nguồn ra lớn để giữ tín hiệu sóng ổn định.
WT-5810 là bộ nhận không dây superhetrodyne kép dạng mạch vòng khoá pha kín, được sử dụng trong hệ thống không dây UHF. Thiết bị được tích hợp mạch điện tối ưu hoá nhằm giảm thiểu nhiễu môi trường.

Bộ Thu Phát Không Dây: WS-5265

Bộ Thu Phát Không Dây: WS-5265

WS-5265

WS-5265 bao gồm một micro cầm tay không dây WM-5265 và một bộ nhận không dây WT-5810.
Micro WM-5265 là Micro điện động tương thích với mọi thiết bị khác. Hệ thống mạch vòng khoá pha kín giúp micro hoạt động trên 64 tần số khác nhau và công suất phát lớn giúp tín hiệu sóng ổn định hơn.
WT-5810 là bộ nhận không dây superhetrodyne kép dạng mạch vòng khoá pha kín, được sử dụng trong hệ thống không dây UHF. Thiết bị được tích hợp mạch điện tối ưu hoá nhằm giảm thiểu nhiễu môi trường.

Bộ Thu Phát Không Dây: WS-5325H

Bộ Thu Phát Không Dây: WS-5325H

WS-5325H

WS-5325H bao gồm một bộ phát không dây WM-5325, một micro choàng đầu WH-4000H và một bộ nhận không dây WT-5810.
Bộ phát WM-5325 được thiết kế để sử dụng trong hệ thống UHF. Hệ thống mạch vòng khoá pha kín giúp thiết bị hoạt động trên 64 tần số khác nhau và công suất phát lớn giúp tín hiệu sóng ổn định hơn.
WH-4000H là micro điện dung được sử dụng để cải thiện giọng nói.
WT-5810 là bộ nhận không dây superhetrodyne kép dạng mạch vòng khoá pha kín, được sử dụng trong hệ thống không dây UHF. Thiết bị được tích hợp mạch điện tối ưu hoá nhằm giảm thiểu nhiễu môi trường.

Bộ Thu Phát Không Dây: WS-5325M

Bộ Thu Phát Không Dây: WS-5325M

WS-5325M

WS-5325M bao gồm một bộ phát không dây WM-5325, một micro cài áo YP-M5310 và một bộ nhận không dây WT-5810.
Bộ phát WM-5325 được thiết kế để sử dụng trong hệ thống UHF. Hệ thống mạch vòng khoá pha kín giúp thiết bị hoạt động trên 64 tần số khác nhau và công suất phát lớn giúp tín hiệu sóng ổn định hơn.
YP-M5310 là micro điện dung được sử dụng để cải thiện giọng nói.
WT-5810 là bộ nhận không dây superhetrodyne kép dạng mạch vòng khoá pha kín, được sử dụng trong hệ thống không dây UHF. Thiết bị được tích hợp mạch điện tối ưu hoá nhằm giảm thiểu nhiễu môi trường.

Bộ Thu Phát Không Dây: WS-5325U

Bộ Thu Phát Không Dây: WS-5325U

WS-5325U

WS-5325U bao gồm một bộ phát không dây WM-5325, một micro cài áo YP-M5300 và một bộ nhận không dây WT-5810.
Bộ phát WM-5325 được thiết kế để sử dụng trong hệ thống UHF. Hệ thống mạch vòng khoá pha kín giúp thiết bị hoạt động trên 64 tần số khác nhau và công suất phát lớn giúp tín hiệu sóng ổn định hơn.
YP-M5300 là micro điện dung được sử dụng để cải thiện giọng nói.
WT-5810 là bộ nhận không dây superhetrodyne kép dạng mạch vòng khoá pha kín, được sử dụng trong hệ thống không dây UHF. Thiết bị được tích hợp mạch điện tối ưu hoá nhằm giảm thiểu nhiễu môi trường.

Micro Choàng Đầu Màu Be: YP-M5000H

Micro Choàng Đầu Màu Be: YP-M5000H

YP-M5000H *AS Model*

YP-M5000H là Micro choàng đầu đa hướng, có thiết kế nhỏ gọn, gần như "vô hình" với màu sắc chủ đạo là màu be. Thiết bị thích hợp sử dụng trong hệ thống không dây số/analog dòng 5000.

Micro Cài Tai Màu Be: YP-M5000E

Micro Cài Tai Màu Be: YP-M5000E

YP-M5000E *AS Model*

YP-M5000E là Micro cài tai đa hướng, có thiết kế nhỏ gọn, gần như "vô hình" với màu sắc chủ đạo là màu be. Thiết bị thích hợp sử dụng trong hệ thống không dây số/analog dòng 5000.

Scroll to top