Chiết áp và đầu nối

Hộp âm tường : S-11A

Hộp âm tường : S-11A

YS-11A

YS-11A là hộp âm tường dùng để lắp các bộ chiết áp dạng âm tường hoặc làm hộp kỹ thuật cho cổng kết nối âm tường.

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 6W: AT-063AP

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 6W: AT-063AP

AT-063AP

AT-063AP là loại chiết áp gắn âm tường và sử dụng biện áp để điều chỉnh âm lượng, cho phép kết nối với dây loa có công suất 6W hoặc thấp hơn. Điều chỉnh âm lượng có thể điều chỉnh theo 5 bước. AT-063AP có cổng kết nối dạng ấn nên dễ dàng kết nối với dây loa.

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 12W: AT-4012

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 12W: AT-4012

AT-4012 *AS Model*

Chiết áp điều chỉnh âm lượng hình vuông có thể gắn nổi hoặc gắn chìm, sử dụng điện trở để điều chỉnh âm lượng. Cho phép kết nối tới loa hoặc vùng loa có công suất tối đa lên tới 12W. Chiết áp cho phép điều chỉnh âm lượng với 8 mức khác nhau và có thể kết nối theo chế độ 2, 3 và 4 dây.

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 30W: AT-303AP

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 30W: AT-303AP

AT-303AP

AT-303AP là loại chiết áp gắn âm tường và sử dụng biện áp để điều chỉnh âm lượng, cho phép kết nối với dây loa có công suất 30W hoặc thấp hơn. Điều chỉnh âm lượng có thể điều chỉnh theo 5 bước. AT-303AP có cổng kết nối dạng ấn nên dễ dàng kết nối với dây loa.

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 30W: AT-4030

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 30W: AT-4030

AT-4030 *AS Model*

Chiết áp điều chỉnh âm lượng hình vuông có thể gắn nổi hoặc gắn chìm, sử dụng biến áp để điều chỉnh âm lượng. Cho phép kết nối tới loa hoặc vùng loa có công suất tối đa lên tới 30W. Chiết áp cho phép điều chỉnh âm lượng với 8 mức khác nhau và có thể kết nối theo chế độ 2, 3 và 4 dây.

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 60W: AT-603AP

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 60W: AT-603AP

AT-603AP

AT-603AP là loại chiết áp gắn âm tường và sử dụng biện áp để điều chỉnh âm lượng, cho phép kết nối với dây loa có công suất 60W hoặc thấp hơn. Điều chỉnh âm lượng có thể điều chỉnh theo 5 bước. AT-603AP có cổng kết nối dạng ấn nên dễ dàng kết nối với dây loa.

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 60W: AT-4060

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 60W: AT-4060

AT-4060 *AS Model*

Chiết áp điều chỉnh âm lượng hình vuông có thể gắn nổi hoặc gắn chìm, sử dụng biến áp để điều chỉnh âm lượng. Cho phép kết nối tới loa hoặc vùng loa có công suất tối đa lên tới 60W. Chiết áp cho phép điều chỉnh âm lượng với 8 mức khác nhau và có thể kết nối theo chế độ 2, 3 và 4 dây.

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 120W: AT-4120

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 120W: AT-4120

AT-4120 *AS Model*

Chiết áp điều chỉnh âm lượng hình vuông có thể gắn nổi hoặc gắn chìm, sử dụng biến áp để điều chỉnh âm lượng. Cho phép kết nối tới loa hoặc vùng loa có công suất tối đa lên tới 120W. Chiết áp cho phép điều chỉnh âm lượng với 8 mức khác nhau và có thể kết nối theo chế độ 2, 3 và 4 dây.

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 200W: AT-4200

Chiết áp điều chỉnh âm lượng 200W: AT-4200

AT-4200 *AS Model*

Chiết áp điều chỉnh âm lượng hình vuông có thể gắn nổi hoặc gắn chìm, sử dụng biến áp để điều chỉnh âm lượng. Cho phép kết nối tới loa hoặc vùng loa có công suất tối đa lên tới 200W. Chiết áp cho phép điều chỉnh âm lượng với 8 mức khác nhau và có thể kết nối theo chế độ 2, 3 và 4 dây.

Mạt ốp: YP-1AF

Mạt ốp: YP-1AF

YP-1AF

YP-1AF là mặt ốp cho thiết bị âm tường

Mặt che hộp âm tường : YP-1BF

Mặt che hộp âm tường : YP-1BF

YP-1BF

YP-1BF là mặt che hộp âm tường trong trường hợp không sử dụng đến

Cổng kết nối đường dây loa: YS-4CF

Cổng kết nối đường dây loa: YS-4CF

YS-4CF

YS-4CF cổng kết nối đường dây loa sửa dụng đế âm tường

Cổng kết nối đường dây loa: YS-4CM

Cổng kết nối đường dây loa: YS-4CM

YS-4CM

YS-4CM cổng kết nối đường dây loa sửa dụng đế âm tường

Scroll to top