Hệ thống VX-3000

Bộ điều khiển tích hợp 4 vùng loa ab: VX-3004F

Bộ điều khiển tích hợp 4 vùng loa ab: VX-3004F

VX-3004F

VX-3004F là bộ điều khiển tích hợp 4 vùng loa AB trong hệ thống âm thanh di tản dòng VX-3000 của TOA. Thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn EN54 của châu âu về hệ thống âm thanh báo cháy. Thiết bị được trang bị sẵn các ngõ vào âm thanh và có thể kết nối trực tiếp với các đường ra loa khi chúng ta sử dụng cùng với các mô-đun tăng âm. Thiết bị cũng có thể thiết lập chế độ phát bản tin cảnh báo với mức ưu tiên cao hơn mức cảnh báo thông thường. Hai trạng thái khẩn cấp có thể được kích hoạt trong cùng một thời điểm (Khu vực cháy phát di tản, khu vực lân cận phát cảnh báo). Với đặc tính kết nối qua mạng nên hệ thống có thể bố trí phân tán. Thiết bị bao gồm các đặc tính sau: Chức năng xử lý số cho phép điều chỉnh âm thanh từng ngõ vào riêng biệt và từng khu vực ra, chức năng chống phản hồi âm giúp giảm thiểu tiếng hú trong hệ thống PA, VOX là chức năng cho phép START/STOP thông qua tín hiệu âm thanh vào, chức năng ANC cho phép điều chỉnh âm thanh hệ thống theo độ ồn môi trường. (Chức năng ANC có thể phân biệt âm thanh đầu ra của thiết bị và tiếng ồn xung quanh. Âm thanh đầu ra của thiết bị không được coi là nhiễu). Đèn hiển thị trạng thái lỗi và trạng thái của từng tăng âm trên bộ tích hợp. Thiêt bị có sẵn 4 ngõ ra, với một ngõ ra được cung cấp đồng thời hai ngõ A và B để nối với dây loa. Hỗ trợ tới 4 Mô-đun tăng âm công suất gắn lên trong bộ tích hợp. Với 4 kênh tăng âm, chúng ta có sử dụng như 4 ngõ ra loa riêng biệt hoặc sử dụng 3 ngõ ra loa riêng biệt và 1 làm dự phòng. Trên bộ VX-3004F có trang bị sẵn các ngõ vào ra cho tăng âm dự phòng nên thiết bị dễ dàng chia sẽ tăng âm dự phòng với các bộ VX-3000F khác.

Bộ điều khiển tích hợp 8 vùng loa: VX-3008F

Bộ điều khiển tích hợp 8 vùng loa: VX-3008F

VX-3008F

VX-3008F là bộ điều khiển tích hợp 8 vùng loa trong hệ thống âm thanh di tản dòng VX-3000 của TOA. Thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn EN54 của châu âu về hệ thống âm thanh báo cháy. Thiết bị được trang bị sẵn các ngõ vào âm thanh và có thể kết nối trực tiếp với các đường ra loa khi chúng ta sử dụng cùng với các mô-đun tăng âm. Thiết bị cũng có thể thiết lập chế độ phát bản tin cảnh báo với mức ưu tiên cao hơn mức cảnh báo thông thường. Hai trạng thái khẩn cấp có thể được kích hoạt trong cùng một thời điểm (Khu vực cháy phát di tản, khu vực lân cận phát cảnh báo). Với đặc tính kết nối qua mạng nên hệ thống có thể bố trí phân tán. Thiết bị bao gồm các đặc tính sau: Chức năng xử lý số cho phép điều chỉnh âm thanh từng ngõ vào riêng biệt và từng khu vực ra, chức năng chống phản hồi âm giúp giảm thiểu tiếng hú trong hệ thống PA, VOX là chức năng cho phép START/STOP thông qua tín hiệu âm thanh vào, chức năng ANC cho phép điều chỉnh âm thanh hệ thống theo độ ồn môi trường. (Chức năng ANC có thể phân biệt âm thanh đầu ra của thiết bị và tiếng ồn xung quanh. Âm thanh đầu ra của thiết bị không được coi là nhiễu). Có đèn hiển thị trạng thái lỗi và trạng thái của từng tăng âm trên bộ tích hợp. Thiết bị có sẵn 8 ngõ ra loa. Số mô-đun tăng âm có thể gắn tối đa vào bộ tích hợp VX-3008F là 3 ( 2 mô-đun để sử dụng, 1 cho dự phòng). Thiết bị là một ma trạn ngõ ra, VX-3008F có thể sử dụng 2 BUS âm thanh thông qua 2 mô-đung tăng âm. Cài đặt ma trận ngõ ra cho BUS-1 và BUS-2 có thể cùng tồn tại ở 1 ngõ ra. Có thể mở rộng vùng loa cần thống báo khi kết nối với bộ VX-3008F khác mà không cần đến Mô-dun tăng âm.. Trên bộ VX-3008F có trang bị sẵn các ngõ vào ra cho tăng âm dự phòng nên thiết bị dễ dàng chia sẽ tăng âm dự phòng với các bộ VX-3000F khác.

Bộ điều khiển tích hợp 16 vùng loa: VX-3016F

Bộ điều khiển tích hợp 16 vùng loa: VX-3016F

VX-3016F

VX-3016F là bộ điều khiển tích hợp 16 vùng loa trong hệ thống âm thanh di tản dòng VX-3000 của TOA. Thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn EN54 của châu âu về hệ thống âm thanh báo cháy. Thiết bị được trang bị sẵn các ngõ vào âm thanh và có thể kết nối trực tiếp với các đường ra loa khi chúng ta sử dụng cùng với các mô-đun tăng âm. Thiết bị cũng có thể thiết lập chế độ phát bản tin cảnh báo với mức ưu tiên cao hơn mức cảnh báo thông thường. Hai trạng thái khẩn cấp có thể được kích hoạt trong cùng một thời điểm (Khu vực cháy phát di tản, khu vực lân cận phát cảnh báo). Với đặc tính kết nối qua mạng nên hệ thống có thể bố trí phân tán. Thiết bị bao gồm các đặc tính sau: Chức năng xử lý số cho phép điều chỉnh âm thanh từng ngõ vào riêng biệt và từng khu vực ra, chức năng chống phản hồi âm giúp giảm thiểu tiếng hú trong hệ thống PA, VOX là chức năng cho phép START/STOP thông qua tín hiệu âm thanh vào, chức năng ANC cho phép điều chỉnh âm thanh hệ thống theo độ ồn môi trường. (Chức năng ANC có thể phân biệt âm thanh đầu ra của thiết bị và tiếng ồn xung quanh. Âm thanh đầu ra của thiết bị không được coi là nhiễu). Có đèn hiển thị trạng thái lỗi và trạng thái của từng tăng âm trên bộ tích hợp. Thiết bị có sẵn 16 ngõ ra loa. Số tăng âm có thể gắn tối đa vào bộ tích hợp VX-3016F là 2. Chúng ta có thể sử dụng hai tăng âm này như 2 tăng âm công suất cho cả 16 vùng loa hoặc sử dụng một bộ làm tăng âm dự phòng, bộ còn lại sẽ kết nối với 16 vùng loa. Khi cả 2 tăng âm được gắn vào VX-3016F chúng ta có thể sử dụng kiểu 2-kênh 1-BUS/8 - vùng loa tuỳ chọn. Có thể mở rộng vùng loa cần thống báo khi kết nối với bộ VX-3016F khác mà không cần đến Mô-dun tăng âm (Tối đa tới 64 vùng loa / 1 tăng âm).. Trên bộ VX-3016F có trang bị sẵn các ngõ vào ra cho tăng âm dự phòng nên thiết bị dễ dàng chia sẽ tăng âm dự phòng với các bộ VX-3000F khác.

Mô-đun tăng âm số 150W: VX-015DA

Mô-đun tăng âm số 150W: VX-015DA

VX-015DA

VX-015DA là một mô-đun tăng âm số có công suất 150W sử dụng trong hệ thống VX-3000. Thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn EN54 của châu âu cho hệ thống báo cháy. Thiết bị kiểu dạng mô-đun gắn với 1 kênh tăng âm số class-D giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ và có khối lượng nhẹ. VX-015DA có thể cài đặt hoạt động ở chế độ chờ để giảm thiểu điện năng tiêu thụ. Mô-đun cần phải sử dụng bộ điều khiển chuyên dụng VX-3004F, VX-3008F, VX-3016F và bộ cấp nguồn khẩn cấp VX-3000DS hay VX-3150DS

Mô-đun tăng âm số 300W: VX-030DA

Mô-đun tăng âm số 300W: VX-030DA

VX-030DA

VX-030DA là một mô-đun tăng âm số có công suất 300W sử dụng trong hệ thống VX-3000. Thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn EN54 của châu Âu cho hệ thống báo cháy. Thiết bị kiểu dạng mô-đun gắn với 1 kênh tăng âm số class-D giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ và có khối lượng nhẹ. VX-030DA có thể cài đặt hoạt động ở chế độ chờ để giảm thiểu điện năng tiêu thụ. Mô-đun cần phải sử dụng bộ điều khiển chuyên dụng VX-3004F, VX-3008F, VX-3016F và bộ cấp nguồn khẩn cấp VX-3000DS hay VX-3150DS

Bộ điều khiển VX-3000CT

Bộ điều khiển VX-3000CT

VX-3000CT

VX-3000CT là bộ điều khiển được thiết kế dành riêng cho hệ thống di tản VX-3000. Chúng ta có thể kích hoạt thông báo chung và điều khiển âm lượng ngõ vào/ngõ ra bằng cách kết nối VX-3000CT với bộ VX-3000 thông qua mạng. Thiết bị có 9 phím chức năng và 8 phím điều khiển âm lượng, được hỗ trợ lên đến 2 thiết bị để kết nối với 1 VX-3000, và một hệ thống có thể được kết nối cấu hình với tối đa 80 thiết bị. VX-3000CT có thể được lắp trên rack thiết bị EIA (size 1U).

Bộ ma trận tiền khuếch đại: VX-3000PM

Bộ ma trận tiền khuếch đại: VX-3000PM

VX-3000PM

VX-3000PM là bộ ma trận tiền khuếch đại được thiết kế dành riêng cho hệ thống di tản VX-3000. Số lượng ngõ vào âm thanh, ngõ vào điều khiển và ngõ ra điều khiển có thể được gia tăng bằng cách kết nối VX-3000PM với hệ VX-3000 qua đường mạng. Thiết bị có 8 ngõ vào âm thanh và các núm điều chỉnh âm lượng tương ứng, 20 ngõ vào điều khiển và 10 ngõ ra điều khiển. Một bộ VX-3000PM có thể kết nối được với một khung VX-3000 và cho phép tối đa 40 thiết bị được cấu hình trong mỗi hệ thống.
Có thể thực hiện truyền âm thanh unicast giữa các thiết bị VX-3000PM, kích hoạt phát thanh và thông báo qua micro tại nhiều địa điểm khác nhau. Có thể lắp thiết bị trên rack EIA (kích thước 1U).

Mô-đun đầu ra LINE: VX-300LO

Mô-đun đầu ra LINE: VX-300LO

VX-300LO

VX-300LO là mô-đun đầu ra âm thanh được thiết kế chuyên dụng dành cho hệ thống di tản dòng VX-3000. Mô-đun được tích hợp sẵn trong hệ thống VX-3000 và cho phép truyền tín hiệu âm thanh tới các thiết bị ngoại vi. Núm điều chỉnh âm lượng gắn phía trước giúp âm thanh được điều chỉnh hiệu quả tùy thuộc vào độ nhạy của thiết bị kết nối. 

Micro chọn vùng từ xa: RM-500

Micro chọn vùng từ xa: RM-500

RM-500

RM-500 là micro chọn vùng từ xa loại để bàn được sử dụng cho mục đích thông báo chung. Micro được trang bị màn hình LCD, có thể hiển thị lên đến 80 chức năng đăng ký trên phần mềm và thực hiện các chức năng này bằng các phím. 

Phím AUX cho phép chỉ điều khiển tín hiệu âm thanh ngoại vi bất kể có thông báo hay không. Ngoài ra, micro còn có chức năng lọc giọng nói, giúp cho các thông báo được nghe rõ ràng hơn thậm chí trong môi trường ồn ào. Chức năng này cũng cho phép micro dễ dàng thu tín hiệu âm thanh ở mức độ vừa phải cho dù người sử dụng nói quá gần hay quá xa micro.   

RM-500 có thể được gắn lên tường với đế gắn tường tùy chọn.

Đế gắn tường: WB-RM500

Đế gắn tường: WB-RM500

WB-RM500

WB-RM500 được sử dụng để gắn micro chọn vùng từ xa RM-500 lên tường. 

Mô-đun tăng âm số 500W: VX-050DA

Mô-đun tăng âm số 500W: VX-050DA

VX-050DA

VX-050DA là một mô-đun tăng âm số có công suất 500W sử dụng trong hệ thống VX-3000. Thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn EN54 của châu âu cho hệ thống báo cháy. Thiết bị kiểu dạng mô-đun gắn với 1 kênh tăng âm số class-D giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ và có khối lượng nhẹ. VX-050DA có thể cài đặt hoạt động ở chế độ chờ để giảm thiểu điện năng tiêu thụ. Mô-đun cần phải sử dụng bộ điều khiển chuyên dụng VX-3004F, VX-3008F, VX-3016F và bộ cấp nguồn khẩn cấp VX-3000DS hay VX-3150DS

Micro báo cháy: RM-200SF

Micro báo cháy: RM-200SF

RM-200SF

RM-200SF là Micro báo cháy được trang bị một phím kích hoạt khẩn cấp, cho phép thiết bị được sử dụng như một bàn gọi từ xa cho việc thông báo khẩn cấp. Lựa chọn vùng loa và thông báo bằng micro có thể được thực hiện tại thời điểm xảy ra sự cố khẩn cấp. Thiết bị cung cấp chức năng giám sát để phát hiện lỗi bao gồm lỗi của thành phần micro. RM-200SF có 3 phím chức năng có thể được cài đặt lựa chọn độc lập hay theo nhóm, mỗi phím có 2 đèn báo hiệu. Có thể kết nối các bàn phím mở rộng RM-210, RM-320F để tăng số lượng phím chức năng.   

Bàn phím mở rộng cho micro báo cháy: RM-320F

Bàn phím mở rộng cho micro báo cháy: RM-320F

RM-320F

Chức năng mở rộng phím chức năng cho micro báo cháy.

Đế gắn tường cho micro chọn vùng từ xa: WB-RM200

Đế gắn tường cho micro chọn vùng từ xa: WB-RM200

WB-RM200

WB-RM200 dùng để gắn RM-200M, RM-200SA RM-210 lên bề mặt tường.

Bộ quản lý nguồn: VX-3000DS

Bộ quản lý nguồn: VX-3000DS

VX-3000DS CE

VX-3000DS là bộ quản lý nguồn khẩn cấp được sử dụng trong các hệ thống VX-3000, SX-2000, VX-2000 và VM-3000. Thiết bị có kích thước là 3U trang bị sẵn tính năng sạc Ắc-Qui và có sẵn hai nguồn vào điện lưới, thiết bị giúp giảm thiểu không gian tủ Rack, tiết kiệm điện năng tiêu thụ và khối lượng nhẹ. VX-3000DS có đặc tính dễ dàng vận hành bằng các phím chức năng và thiết bị có một nút bật tắt nguồn phía trước mặt, ngoài ra việc thay thế cầu chì bảo vệ được thực hiện dễ dàng ngay mặt sau của thiết bị.

Bộ quản lý nguồn: VX-3150DS

Bộ quản lý nguồn: VX-3150DS

VX-3150DS

VX-3150DS là bộ quản lý nguồn khẩn cấp được sử dụng trong các hệ thống VX-3000, SX-2000, VX-2000 và VM-3000. Thiết bị có kích thước là 3U trang bị sẵn tính năng sặc Ắc-Qui và có sẵn hai nguồn vào điện lưới, thiết bị giúp giảm thiểu không gian tủ Rack, tiết kiệm điện năng tiêu thụ và khối lượng nhẹ. VX-3150DS có đặc tính dễ dàng vận hành bằng các phím chức năng và thiết bị có một nút bật tắt nguồn phía trước mặt, ngoài ra việc thay thế cầu chì bảo vệ được thực hiện dễ dàng ngay mặt sau của thiết bị.

Micro chọn vùng từ xa: RM-300X

Micro chọn vùng từ xa: RM-300X

RM-300X

RM-300X là Micro chọn vùng từ xa được thiết kế để sử dụng trong hệ thống âm thanh di tản. Thiết bị có sẵn 13 phím chức năng có thể sử dụng để chọn thông báo tới từng khu vực hoặc nhóm khu vực, có một nút đặc biệt được bảo vệ bằng nắp đậy và có đèn hiển thị trạng thái của từng nút ấn. Thiết bị có thể kết nối thêm bộ bàn phím mở rộng RM-210F cho phép mở rộng thêm 10 phím chức năng cùng đèn hiển thị.

Bàn phím mở rộng cho micro chọn vùng từ xa: RM-210F

Bàn phím mở rộng cho micro chọn vùng từ xa: RM-210F

RM-210F

RM-210F là thiết bị mở rộng phím chức năng cho Micro chọn vùng từ xa RM-300X. Số phím chức năng và đèn hiển thị có trên 01 bộ RM-210F là 10 phím.

Hệ thống âm thanh di tản treo tường: VX-3308WM

Hệ thống âm thanh di tản treo tường: VX-3308WM

VX-3308WM

VX-3308WM được tích hợp cả hệ thống âm thanh thông báo PA và âm thanh cảnh báo VA dựa trên hệ thống VX-3000, được chứng nhận theo tiêu chuẩn châu Âu EN54-16 cho hệ thống báo cháy. Thiết bị này có thiết kế phù hợp với diện tích không gian nhỏ để treo tường và có thể vận hành như một đơn vị độc lập, hoặc được sử dụng kết hợp với tất cả mọi thiết bị dòng VX-3000. Với cấu trúc tích hợp linh hoạt và dễ dàng lắp đặt của hệ thống VX-3000, VX-3308WM là một giải pháp lý tưởng cho những khu vực được phân bố rộng, ví dụ như cho nhiều tầng của một tòa nhà cao tầng. 

Hộp ắc quy VX-3065BB

Hộp ắc quy VX-3065BB

VX-3065BB

Hộp ắc quy của VX-3308WM

Đồng hồ đo trở kháng loa: ZM-104A

Đồng hồ đo trở kháng loa: ZM-104A

ZM-104A

ZM-104A là đồng hồ đo trở kháng có thể đo được trở kháng đường dây loa một cách dễ dàng như cách chúng ta đo điện trở của dây dẫn. Với các hệ thống PA, để đảm bảo tăng âm an toàn và không bị cháy khi nối với đường dây loa, chúng ta nên đo trở kháng đường dây trước khi đấu vào tăng âm.

Scroll to top