Chân đế và Phụ kiện cho Micro

Chân đế và Phụ kiện cho Micro

Chân Đế Micro: ST-303A

Chân Đế Micro: ST-303A

ST-303A

ST-303A là chân Micro cơ động với 2 nấc điều chỉnh chiều cao và chân gập.

Chân Đế Micro Để Sàn: ST-304A

Chân Đế Micro Để Sàn: ST-304A

ST-304A

ST-304A là chân đế Micro để sàn với 2 nấc điều chỉnh chiều cao.

Chân Đế Micro Loại Để Sàn: ST-321B

Chân Đế Micro Loại Để Sàn: ST-321B

ST-321B

Chân đế Micro ST-321B có 2 nấc điều chỉnh độ cao, cần gập điều chỉnh khoảng cách và hướng micro. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng sở hữu chân gập, vô cùng tiện lợi với người dùng.

Chân Đế Micro Loại Để Sàn: ST-322B

Chân Đế Micro Loại Để Sàn: ST-322B

ST-322B

ST-322B là chân đế Micro để sàn có chân gập và hai nấc điều hỉnh độ cao.

Cần Micro Cổ Ngỗng Linh Hoạt: ST-506

Cần Micro Cổ Ngỗng Linh Hoạt: ST-506

ST-506

Cổ ngỗng cho Micro ST-506 có thể dễ dàng được lắp đặt cùng các loại chân đế để thay đổi tự do hướng của Micro.

Cần Micro Cổ Ngỗng Linh Hoạt: ST-507

Cần Micro Cổ Ngỗng Linh Hoạt: ST-507

ST-507

Cổ ngỗng cho Micro ST-506 có thể dễ dàng được lắp đặt cùng các loại chân đế để thay đổi tự do hướng của Micro.

Chân Đế Micro Để Bàn: ST-65A

Chân Đế Micro Để Bàn: ST-65A

ST-65A

Chân đế Micro để bàn ST-65A gồm hai thành phần, trong đó phần trên có thể nâng lên hoặc hạ xuống trong độ cao từ 120 mm tới 175 mm. Phụ kiện cũng được trang bị giá đỡ dạng kẹp, thích hợp với các Micro có đường kính tối đa 35 mm.

Chân Đế Micro Để Bàn: ST-66A

Chân Đế Micro Để Bàn: ST-66A

ST-66A

Chân đế Micro để bàn ST-65A gồm hai thành phần, trong đó phần trên có thể nâng lên hoặc hạ xuống trong độ cao từ 225 mm tới 340 mm. Phụ kiện cũng được trang bị giá đỡ dạng kẹp, thích hợp với các Micro có đường kính tối đa 35 mm.

YM-1J Microphone Connector

YM-1J  Microphone Connector

YM-1J

YM-1J  Microphone Connector

YM-3CF Microphone Connector

YM-3CF Microphone Connector

YM-3CF

YM-3CF Microphone Connector

YM-3CM Microphone Connector

YM-3CM Microphone Connector

YM-3CM

YM-3CM Microphone Connector

Scroll to top