Tăng âm liền Mixer dòng A-2000

Tăng âm liền Mixer: A-2030 (CE version)

Tăng âm liền Mixer: A-2030 (CE version)

A-2030 CE

Dòng tăng âm A-2030 liền mixer có hiệu suất cao và giá thành cạnh tranh, sử dụng phù hợp cho việc phát thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ và các phòng lớn.

Tăng âm liền Mixer công suất 60W: A-2060 (CE version)

Tăng âm liền Mixer công suất 60W: A-2060 (CE version)

A-2060 CE

Dòng tăng âm liền mixer có hiệu suất cao và giá thành cạnh tranh, sử dụng phù hợp cho việc phát thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ và các phòng lớn.

Tăng âm liền Mixer công suất 120W: A-2120 (CE version)

Tăng âm liền Mixer công suất 120W: A-2120 (CE version)

A-2120 CE

A-2120 là dòng tăng âm liền mixer có hiệu suất cao và giá thành cạnh tranh, sử dụng phù hợp cho việc phát thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ và các phòng lớn.

Tăng âm liền Mixer công suất 240W: A-2240 (CE version)

Tăng âm liền Mixer công suất 240W: A-2240 (CE version)

A-2240 CE

Dòng tăng âm liền mixer có hiệu suất cao và giá thành cạnh tranh, sử dụng phù hợp cho việc phát thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ và các phòng lớn.

Tăng âm công suất 240w có ngõ vào 100v line: P-2240 (CE version)

Tăng âm công suất 240w có ngõ vào 100v line: P-2240 (CE version)

P-2240 CE

P-2240 là tăng âm công suất hiệu năng cao phù hợp trong các ứng dụng thông báo trong khu trường học, nhà thờ, văn phòng, cửa hàng.

Tăng âm liền Mixer: A-2030 (CE-AU version)

Tăng âm liền Mixer: A-2030 (CE-AU version)

A-2030 CE-AU

Dòng tăng âm A-2030 liền mixer có hiệu suất cao và giá thành cạnh tranh, sử dụng phù hợp cho việc phát thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ và các phòng lớn.

Tăng âm liền Mixer công suất 60W: A-2060 (CE-AU version)

Tăng âm liền Mixer công suất 60W: A-2060 (CE-AU version)

A-2060 CE-AU

Dòng tăng âm liền mixer có hiệu suất cao và giá thành cạnh tranh, sử dụng phù hợp cho việc phát thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ và các phòng lớn.

Tăng âm liền Mixer công suất 120W: A-2120 (CE-AU version)

Tăng âm liền Mixer công suất 120W: A-2120 (CE-AU version)

A-2120 CE-AU

A-2120 là dòng tăng âm liền mixer có hiệu suất cao và giá thành cạnh tranh, sử dụng phù hợp cho việc phát thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ và các phòng lớn.

Tăng âm liền Mixer công suất 240W: A-2240 (CE-AU version)

Tăng âm liền Mixer công suất 240W: A-2240 (CE-AU version)

A-2240 CE-AU

Dòng tăng âm liền mixer có hiệu suất cao và giá thành cạnh tranh, sử dụng phù hợp cho việc phát thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ và các phòng lớn.

Tăng âm công suất 240w có ngõ vào 100v line: P-2240 (CE-AU version)

Tăng âm công suất 240w có ngõ vào 100v line: P-2240 (CE-AU version)

P-2240 CE-AU

P-2240 là tăng âm công suất hiệu năng cao phù hợp trong các ứng dụng thông báo trong khu trường học, nhà thờ, văn phòng, cửa hàng.

Tăng âm liền Mixer công suất 30W: A-2030 (H version)

Tăng âm liền Mixer công suất 30W: A-2030 (H version)

A-2030 H

Dòng tăng âm liền mixer có hiệu suất cao và giá thành cạnh tranh, sử dụng phù hợp cho việc phát thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ và các phòng lớn.

Tăng âm liền Mixer công suất 60W: A-2060 (H version)

Tăng âm liền Mixer công suất 60W: A-2060 (H version)

A-2060 H

Dòng tăng âm liền mixer có hiệu suất cao và giá thành cạnh tranh, sử dụng phù hợp cho việc phát thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ và các phòng lớn.

Tăng âm liền Mixer công suất 120W: A-2120 H

Tăng âm liền Mixer công suất 120W: A-2120 H

A-2120 H

A-2120 là dòng tăng âm liền mixer có hiệu suất cao và giá thành cạnh tranh, sử dụng phù hợp cho việc phát thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ và các phòng lớn.

Tăng âm liền Mixer công suất 240W: A-2240 H

Tăng âm liền Mixer công suất 240W: A-2240 H

A-2240 H

Dòng tăng âm liền mixer có hiệu suất cao và giá thành cạnh tranh, sử dụng phù hợp cho việc phát thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ và các phòng lớn.

Tăng âm công suất 240w có ngõ vào 100v line: P-2240 (H version)

Tăng âm công suất 240w có ngõ vào 100v line: P-2240 (H version)

P-2240 H

P-2240 là tăng âm công suất hiệu năng cao phù hợp trong các ứng dụng thông báo hoặc phát nhạc nền trong khu trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ hoặc các phòng lớn.

Tăng âm liền Mixer công suất 30W: A-2030D

Tăng âm liền Mixer công suất 30W: A-2030D

A-2030D *AS Model*

A-2030D là một bộ Tăng Âm Liền Mixer kỹ thuật số hiệu suất cao phù hợp để phát thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, cửa hàng bán lẻ, văn phòng, nhà máy, nhà thờ và các phòng chức năng lớn.

Tăng âm liền Mixer công suất 120W: A-2120D

Tăng âm liền Mixer công suất 120W: A-2120D

A-2120D *AS Model*

A-2120D là Tăng Âm Liền Mixer kỹ thuật số hiệu suất cao phù hợp để thông báo hoặc phát nhạc nền trong trường học, cửa hàng bán lẻ, văn phòng, nhà máy, nhà thờ và các phòng chức năng lớn.

Tăng âm liền Mixer công suất 240W: A-2240D

Tăng âm liền Mixer công suất 240W: A-2240D

A-2240D *AS Model*

A-2140D là Tăng Âm Liền Mixer kỹ thuật số hiệu suất cao phù hợp để thông báo hoặc phát nhạc nền trong trường học, cửa hàng bán lẻ, văn phòng, nhà máy, nhà thờ và các phòng chức năng lớn.

Tăng âm liền Mixer công suất 60W: A-2060D

Tăng âm liền Mixer công suất 60W: A-2060D

A-2060D *AS Model*

A-2060D là một bộ Tăng Âm Liền Mixer kỹ thuật số hiệu suất cao phù hợp để phát thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, cửa hàng bán lẻ, văn phòng, nhà máy, nhà thờ và các phòng chức năng lớn.

Tăng âm liền Mixer công suất 30W: A-2030D (CE Version)

Tăng âm liền Mixer công suất 30W: A-2030D  (CE Version)

A-2030D CE *AS Model*

A-2030D là một bộ Tăng Âm Liền Mixer  kỹ thuật số hiệu suất cao phù hợp để phát thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, cửa hàng bán lẻ, văn phòng, nhà máy, nhà thờ và các phòng chức năng lớn.

Tăng âm liền Mixer công suất 60W: A-2060D (CE Version)

Tăng âm liền Mixer công suất 60W: A-2060D (CE Version)

A-2060D CE *AS Model*

A-2060D là một bộ Tăng Âm Liền Mixer kỹ thuật số hiệu suất cao phù hợp để phát thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, cửa hàng bán lẻ, văn phòng, nhà máy, nhà thờ và các phòng chức năng lớn.

Tăng âm liền Mixer công suất 120W: A-2120D (CE Version)

Tăng âm liền Mixer công suất 120W: A-2120D (CE Version)

A-2120D 2CE *AS Model*

A-2120D là Tăng Âm Liền Mixer kỹ thuật số hiệu suất cao phù hợp để thông báo hoặc phát nhạc nền trong trường học, cửa hàng bán lẻ, văn phòng, nhà máy, nhà thờ và các phòng chức năng lớn.

Tăng âm công suất: A-2128M-AS

Tăng âm công suất: A-2128M-AS

A-2128M *AS Model*

Tăng âm công suất liền mixer A-2128M-AS chất lượng cao,đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhà thờ hồi giáo hoặc các nơi tôn giáo, thờ cúng khác.

Tăng âm liền Mixer công suất 240W: A-2240D (CE Version)

Tăng âm liền Mixer công suất 240W: A-2240D (CE Version)

A-2240D CE *AS Model*

A-2140D là Tăng Âm Liền Mixer kỹ thuật số hiệu suất cao phù hợp để thông báo hoặc phát nhạc nền trong trường học, cửa hàng bán lẻ, văn phòng, nhà máy, nhà thờ và các phòng chức năng lớn.

Tăng âm liền Mixer công suất 120W: A-2120DT (CE Version)

Tăng âm liền Mixer công suất 120W: A-2120DT (CE Version)

A-2120DT CE *AS Model*

A-2120DT là một bộ Tăng Âm Liền Mixer kỹ thuật số hiệu suất cao phù hợp để thông báo hoặc phát nhạc nền trong trường học, cửa hàng bán lẻ, văn phòng, nhà máy, nhà thờ và các phòng chức năng lớn.

A-2120DT được nạp sẵn với 6 kiểu chuông và được kích hoạt bởi tiếp điểm khô (Chime, Bell, Evac, Siren, Lock Down, All Clear), được sử dụng đặc biệt cho các cơ sở giáo dục trong việc thông báo sơ tán khẩn cấp.

Tăng âm liền Mixer công suất 240W: A-2240DT (CE Version)

Tăng âm liền Mixer công suất 240W: A-2240DT (CE Version)

A-2240DT CE *AS Model*

A-2140DT là một bộ Tăng Âm Liền Mixer kỹ thuật số hiệu suất cao phù hợp để thông báo hoặc phát nhạc nền trong trường học, cửa hàng bán lẻ, văn phòng, nhà máy, nhà thờ và các phòng chức năng lớn.

A-2140DT được nạp sẵn với 6 kiểu chuông và được kích hoạt bởi tiếp điểm khô (Chime, Bell, Evac, Siren, Lock Down, All Clear), được sử dụng đặc biệt cho các cơ sở giáo dục trong việc thông báo sơ tán khẩn cấp.

Scroll to top