Loa Line Array (kiểu ghép Mô-đun)

Loa line array: SR-C8L

Loa line array: SR-C8L

SR-C8L

SR-C8L là loa line array hai đường tiếng, sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực. Nên sử dụng kết hợp với bộ xử lý loa kỹ thuật số DP-SP3 tùy chọn. Loa có thể chuyển đổi thành hệ thống truyền động bi-amp (tăng âm đôi) bằng cách thay đổi kết nối bên trong. 

Loa line array: SR-C8S

Loa line array: SR-C8S

SR-C8S

SR-C8S là loa line array hai đường tiếng, sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực. Nên sử dụng kết hợp với bộ xử lý loa kỹ thuật số DP-SP3 tùy chọn. Loa có thể chuyển đổi thành hệ thống truyền động bi-amp (tăng âm đôi) bằng cách thay đổi kết nối bên trong.

Loa line array: SR-C15B

Loa line array: SR-C15B

SR-C15B

Hệ thống loa siêu trầm SR-C15B được dùng để kết hợp với loa line array SR-C8L hoặc SR-C8S. Bộ xử lý loa kỹ thuật số khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).

Loa line array: SR-C8LWP

Loa line array: SR-C8LWP

SR-C8LWP

SR-C8LWP là loa line array hai đường tiếng, sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực. Nên sử dụng kết hợp với bộ xử lý loa kỹ thuật số DP-SP3 tùy chọn. Loa có thể chuyển đổi thành hệ thống truyền động bi-amp (tăng âm đôi) bằng cách thay đổi kết nối bên trong. 

Loa line array: SR-C8SWP

Loa line array: SR-C8SWP

SR-C8SWP

SR-C8SWP là loa line array hai đường tiếng, sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực. Nên sử dụng kết hợp với bộ xử lý loa kỹ thuật số DP-SP3 tùy chọn. Loa có thể chuyển đổi thành hệ thống truyền động bi-amp (tăng âm đôi) bằng cách thay đổi kết nối bên trong. 

Loa line array: SR-C15BWP

Loa line array: SR-C15BWP

SR-C15BWP

Hệ thống loa siêu trầm SR-C15BWP được dùng để kết hợp với loa line array SR-C8LWP hoặc SR-C8SWP. Bộ xử lý loa kỹ thuật số khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).

SR-CL8 Cluster Bracket

SR-CL8 Cluster Bracket

SR-CL8

The SR-CL8 Cluster Bracket is used for flying the SR-C8L or SR-C8S Line array speakers. It comes in a set of 2 brackets.

Khung treo loa: SR-RF8

Khung treo loa: SR-RF8

SR-RF8

Khung SR-RF8 được dùng để treo hoặc xếp chồng các loa line array SR-C8L, SR-C8S hoặc SR-C15B.

Hệ thống loa line array: SR-A12L

Hệ thống loa line array: SR-A12L

SR-A12L

Sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực, SR-A12 là dòng loa line array hai đường tiếng, rất phù hợp phát âm thanh có khoảng cách lớn. SR-A12L bao gồm hệ thống tăng âm đa kênh. Bộ xử lý loa kỹ thuật số khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).

Khung treo loa: SR-RF8WP

Khung treo loa: SR-RF8WP

SR-RF8WP

Khung SR-RF8WP được dùng để treo các loa line array SR-C8LWP, SR-C8SWP hoặc SR-C15BWP.

Hệ thống loa line array: SR-A12S

Hệ thống loa line array: SR-A12S

SR-A12S

Sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực, SR-A12S là dòng loa line array hai đường tiếng, rất phù hợp phát âm thanh trong khoảng cách ngắn. SR-A12S bao gồm hệ thống tăng âm đa kênh. Bộ xử lý loa kỹ thuật số khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).

Giá đỡ: SR-SB8

Giá đỡ: SR-SB8

SR-SB8

Giá đỡ SR-SB8 được dùng để hạn chế loa line array bị chệch ra ngoài khi lắp đặt, sử dụng kết hợp với khung treo SR-RF8 tùy chọn. Một bộ SR-SB8 gồm 4 giá. 

Giá ghép nối dạng nghiêng: SR-TP8

Giá ghép nối dạng nghiêng: SR-TP8

SR-TP8

Giá ghép nối SR-TP8 được dùng để gắn loa line array nghiêng xuống vị trí thấp nhất khi lắp đặt. Một bộ SR-TP8 gồm 2 giá.

Hệ thống loa siêu trầm: SR-A18B

Hệ thống loa siêu trầm: SR-A18B

SR-A18B

SR-A18B là hệ thống loa siêu trầm được sử dụng để kết hợp loa line array SR-A12L hoặc SR-A12S. SR-A18B bao gồm hệ thống tăng âm đa kênh. Bộ xử lý loa kỹ thuật số khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).

Hệ thống loa line array: SR-A12LWP

Hệ thống loa line array: SR-A12LWP

SR-A12LWP

Sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực, SR-A12LWP là dòng loa line array hai đường tiếng, rất phù hợp phát âm thanh có khoảng cách lớn. SR-A12LWP đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chống nước IPX4, bao gồm hệ thống tăng âm đa kênh. Bộ xử lý loa khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).  

Hệ thống loa line array: SR-A12SWP

Hệ thống loa line array: SR-A12SWP

SR-A12SWP

Sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực, SR-A12SWP là dòng loa line array hai đường tiếng, rất phù hợp phát âm thanh trong khoảng cách ngắn. SR-A12SWP đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chống nước IPX4, bao gồm hệ thống tăng âm đa kênh. Bộ xử lý loa khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn). 

Khung treo loa: SR-RF12

Khung treo loa: SR-RF12

SR-RF12

Khung SR-RF12 được dùng để treo hoặc xếp chồng các loa line array SR-A12L, SR-A12S hoặc SR-A18B.

Khung treo loa: SR-RF12WP

Khung treo loa: SR-RF12WP

SR-RF12WP

Khung SR-RF12WP được dùng để treo các loa line array SR-A12LWP, SR-A12SWP. 

Tấm ghép nối: SR-TP12

Tấm ghép nối: SR-TP12

SR-TP12

Tấm ghép nối SR-TP12 dùng để gắn loa line array SR-A12L hoặc SR-A12S nghiêng xuống vị trí thấp nhất khi lắp đặt.

Scroll to top