Loa Line Array (kiểu ghép Mô-đun)

Loa line array: SR-C8L

Loa line array: SR-C8L

SR-C8L

SR-C8L là loa line array hai đường tiếng, sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực. Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số được khuyến nghị nên dùng kết hợp là DP-SP3 (sản phẩm tùy chọn). Loa có thể kết nối với hai tăng âm khi thay đổi kết nối bên trong. 

Loa line array: SR-C8S

Loa line array: SR-C8S

SR-C8S

SR-C8S là loa line array hai đường tiếng, sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực. Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số được khuyến nghị nên dùng kết hợp là DP-SP3 (sản phẩm tùy chọn). Loa có thể kết nối với hai tăng âm khi thay đổi kết nối bên trong.

Loa line array: SR-C15B

Loa line array: SR-C15B

SR-C15B

Loa siêu trầm SR-C15B được thiết kế để sử dụng với loa line array SR-C8L hoặc SR-C8S. Ngoài ra nên dùng kết hợp với bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số DP-SP3 (tùy chọn) để mang tới âm thanh chất lượng nhất.

Loa line array: SR-C8LWP

Loa line array: SR-C8LWP

SR-C8LWP

SR-C8LWP là loa line array hai đường tiếng, sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực. Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số được khuyến nghị nên dùng kết hợp là DP-SP3 (sản phẩm tùy chọn). Loa có thể kết nối với hai tăng âm khi thay đổi kết nối bên trong. 

Loa line array: SR-C8SWP

Loa line array: SR-C8SWP

SR-C8SWP

SR-C8SWP là loa line array hai đường tiếng, sở hữu công nghệ điều khiển sóng mặt trước giúp tạo ra âm thanh với chất lượng sắc nét, rõ ràng và đồng đều ở mọi khu vực. Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số được khuyến nghị nên dùng kết hợp là DP-SP3 (sản phẩm tùy chọn). Loa có thể kết nối với hai tăng âm khi thay đổi kết nối bên trong. 

Loa line array: SR-C15BWP

Loa line array: SR-C15BWP

SR-C15BWP

Hệ thống loa siêu trầm SR-C15BWP được dùng để kết hợp với loa line array SR-C8LWP hoặc SR-C8SWP. Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).

Thanh gắn loa: SR-CL8

Thanh gắn loa: SR-CL8

SR-CL8

Thanh gắn loa SR-CL8 được sử dụng để treo loa line array SR-C8L hoặc SR-C8S. Một bộ bao gồm 2 thanh gắn. 

Khung treo loa: SR-RF8

Khung treo loa: SR-RF8

SR-RF8

Khung SR-RF8 được dùng để treo hoặc xếp chồng các loa line array SR-C8L, SR-C8S hoặc SR-C15B.

Khung treo loa: SR-RF8WP

Khung treo loa: SR-RF8WP

SR-RF8WP

Khung SR-RF8WP được dùng để treo các loa line array SR-C8LWP, SR-C8SWP hoặc SR-C15BWP.

Loa siêu trầm: SR-A18B

Loa siêu trầm: SR-A18B

SR-A18B

SR-A18B là loa siêu trầm được sử dụng để kết hợp loa line array SR-A12L hoặc SR-A12S. SR-A18B được sử dụng trong hệ thống với nhiều tăng âm. Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số khuyến nghị nên dùng là DP-SP3 (tùy chọn).

Giá đỡ: SR-SB8

Giá đỡ: SR-SB8

SR-SB8

Giá đỡ SR-SB8 được dùng để hạn chế loa line array bị chệch ra ngoài khi lắp đặt, sử dụng kết hợp với khung treo SR-RF8 tùy chọn. Một bộ SR-SB8 gồm 4 giá. 

Giá ghép nối dạng nghiêng: SR-TP8

Giá ghép nối dạng nghiêng: SR-TP8

SR-TP8

Giá ghép nối SR-TP8 được dùng để gắn loa line array nghiêng xuống vị trí thấp nhất khi lắp đặt. Một bộ SR-TP8 gồm 2 giá.

Khung treo loa: SR-RF12

Khung treo loa: SR-RF12

SR-RF12

Khung SR-RF12 được dùng để treo hoặc xếp chồng các loa line array SR-A12L, SR-A12S hoặc SR-A18B.

Khung treo loa: SR-RF12WP

Khung treo loa: SR-RF12WP

SR-RF12WP

Khung SR-RF12WP được dùng để treo các loa line array SR-A12LWP, SR-A12SWP. 

Tấm ghép nối: SR-TP12

Tấm ghép nối: SR-TP12

SR-TP12

Tấm ghép nối SR-TP12 dùng để gắn loa line array SR-A12L hoặc SR-A12S nghiêng xuống vị trí thấp nhất khi lắp đặt.

Scroll to top