Hệ thống Micro cho hướng dẫn tour - Phiên dịch

Hệ thống Micro cho hướng dẫn tour - Phiên dịch

Bộ Phát Không Dây Di Động: WM-2100

Bộ Phát Không Dây Di Động: WM-2100

WM-2100

Bộ phát không dây WM-2100 của TOA hoạt động trên sóng radio tần số 470 MHz, được sử dụng chung với một micro ngoài (không kèm theo thiết bị).

Bộ Phát Để Bàn: WM-2110

Bộ Phát Để Bàn: WM-2110

WM-2110 01ER

Bộ phát để bàn WM-2110 được thiết kế  để sử dụng dải tần radio 470 MHz.

Bộ thu di động: WT-2100

Bộ thu di động: WT-2100

WT-2100 01

Bộ thu di động WT-2100 của TOA được thiết kế để nhận tới 470 MHz band tín hiệu đài phát thanh với sự trợ giúp của tai nghe (không kèm theo sản phẩm).

Micro Cài Áo: YP-M101

Micro Cài Áo: YP-M101

YP-M101

YP-M101 là micro cài áo được thiết kế riêng cho bộ phát không dây WM-2100.

Micro Nói Gần: YP-M201

Micro Nói Gần: YP-M201

YP-M201

YP-M201 là micro nói gần thiết kế riêng cho bộ phát cầm tay WM-2100, phù hợp sử dụng ở những khu vực có độ ồn lớn.

Micro Đeo Tai: YP-M301

Micro Đeo Tai: YP-M301

YP-M301

Micro đeo tai YP-M301 được thiết kế riêng cho bộ phát di động WM-2100.

Scroll to top