Thiết bị truyền/nhận âm thanh qua mạng

Thiết bị truyền/nhận âm thanh qua mạng

Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh qua mạng: NX-300

Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh qua mạng: NX-300

NX-300 W

TOA NX-300 là bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh qua mạng sử dụng công nghệ khối dữ liệu âm thanh (* 1). NX-300 kết nối thông qua mạng (LAN hoặc WAN) cho phép truyền tín hiệu âm thanh chất lượng cao hoặc tín hiệu kiểm soát liên lạc trong thời gian thực. Thiết bị được lắp đặt mà không cần hệ thống dây nối do kết nối thông qua mạng có sẵn. Có thể chọn phát âm thanh từ nhiều file với 8 mức kiểm soát ưu tiên khác nhau được cung cấp bởi các nhà ga, nhà máy hay các cơ sở tập trung hoặc riêng lẻ khác. Thiết bị có thể được lắp trong tủ rack (kích thước 1U) theo tiêu chuẩn EIA với giá gắn tủ rack tùy chọn hoặc được lắp đặt lên tường với giá gắn tường tùy chọn.  (* 1) Công nghệ độc đáo của TOA giúp truyền tín hiệu âm thanh chất lượng cao trong thời gian thực qua mạng IP. 

Bộ chuyển tiếp âm thanh qua mạng: NX-100

Bộ chuyển tiếp âm thanh qua mạng: NX-100

NX-100

Bộ chuyển tiếp âm thanh qua mạng NX-100 là thiết bị có thể truyền âm thanh chất lượng cao, kiểm soát dữ liệu nối tiếp trong thời gian thực thông qua mạng IP như mạng LAN hoặc Internet. Thiết bị còn đặc biệt hiệu quả trong việc truyền tín hiệu âm thanh tới các vùng từ xa, nhờ vào sử dụng Internet có chi phí thấp hơn các đường dây chuyên dụng khác. Thiết bị có thể được lắp trong tủ rack (kích thước 1U) theo tiêu chuẩn EIA với giá gắn tủ rack tùy chọn.

Bộ chuyển tiếp âm thanh qua mạng: NX-100S

Bộ chuyển tiếp âm thanh qua mạng: NX-100S

NX-100S

Bộ chuyển tiếp âm thanh qua mạng NX-100S là thiết bị có thể truyền tín hiệu âm thanh chất lượng cao, kiểm soát dữ liệu vào trong thời gian thực thông qua mạng IP như mạng LAN hoặc Internet. Thiết bị còn đặc biệt hiệu quả trong việc truyền tín hiệu âm thanh tới các vùng từ xa, nhờ vào sử dụng Internet có chi phí thấp hơn các đường dây chuyên dụng khác. Thiết bị có thể được lắp trong tủ rack (kích thước 1U) theo tiêu chuẩn EIA với giá gắn tủ rack tùy chọn.

Scroll to top