Quạt tản nhiệt cho tủ Rack

Quạt tản nhiệt: BP-031B

Quạt tản nhiệt: BP-031B

BP-031B 301H

Đây là quản tản nhiệt được thiết kế ra để sử dụng chung với các tủ Rack của TOA, Quản tản nhiệt BP-031B dùng để bảo vệ tăng âm công suất hoặc các thiết bị khác khỏi hiện tượng quá nhiệt và thiết bị và có thể gắn trực tiếp ngay dưới thiết bị trong tủ Rack khi hoạt động. Thiết bị có sẵn công tắc chọn 3 chế độ (Thủ công/ Tắt/ Tự động).

Scroll to top