Tủ Rack

Tủ Rack 13U: CR-131

Tủ Rack 13U: CR-131

CR-131N

CR-131N là tủ Rack 13U, được thiết kế dùng để lắp đặt các thiết bị hỗ trợ lắp lên tủ Rack của TOA. Tất cả lỗ cho thiết bị và khoảng cách trong tủ Rack đều phù hợp với kích thước theo tiêu chuẩn EIA. Có sẵn phụ kiện đi kèm để lắp thiết bị lên tủ Rack.

Tủ Rack 27U: CR-273

Tủ Rack 27U: CR-273

CR-273

CR-273 là tủ Rack tuân thủ theo tiêu chuẩn EIA và hỗ trợ tới 27U tiêu chuẩn (44.5 mm). Có khe tỏa nhiệt trên đỉnh tủ

Tủ Rack 41U: CR-413

Tủ Rack 41U: CR-413

CR-413

CR-413 là tủ Rack tuân thủ theo tiêu chuẩn EIA và hỗ trợ tới 41U tiêu chuẩn (44.5 mm). Có khe tỏa nhiệt trên đỉnh tủ

Tủ Rack 41U: CR-413-6

Tủ Rack 41U: CR-413-6

CR-413-6

CR-413-6 là tủ Rack tuân thủ theo tiêu chuẩn EIA và hỗ trợ tới 41U tiêu chuẩn (44.5 mm). Có khe tỏa nhiệt trên đỉnh tủ

Scroll to top