Thanh bịt tủ Rack (Blank Panel)

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 1U: BK-013B

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 1U: BK-013B

BK-013B

BK-013B là một tấm kím loại dùng để bịt khe hở của tủ Rack có kích thước 1U, được sử dụng cho các tủ Rack như CR-272, CR-412, ...  Hoặc thiết bị có thể gắn lên bất cứ tủ Rack nào theo tiêu chuẩn EIA.

Thanh bịt tủ Rack 2U: BK-023B

Thanh bịt tủ Rack 2U: BK-023B

BK-023B

BK-023B là một tấm kím loại dùng để bịt khe hở của tủ Rack có kích thước 2U. Ngoài ra thiết bị có thể gắn lên bất cứ tủ Rack nào theo tiêu chuẩn EIA.

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 1U: BK-1100

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 1U: BK-1100

BK-1100

Thanh bịt tủ Rack kích thước 1U bằng Nhôm

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 3U: BK-033B

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 3U: BK-033B

BK-033B

BK-033B là một tấm kím loại dùng để bịt khe hở của tủ Rack có kích thước 3U, được sử dụng cho các tủ Rack như CR-272, CR-412, ...  Hoặc thiết bị có thể gắn lên bất cứ tủ Rack nào theo tiêu chuẩn EIA.

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 2U: BK-1200

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 2U: BK-1200

BK-1200

Thanh bịt tủ Rack kích thước 2U bằng Nhôm

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 1U: BK-1300

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 1U: BK-1300

BK-1300

Thanh bịt tủ Rack kích thước 3U bằng Nhôm

Thanh bịt tủ rack kiểu đục lỗ: PF-013B

Thanh bịt tủ rack kiểu đục lỗ: PF-013B

PF-013B

PF-013B là thanh bịt tủ rack kiểu đục lỗ có kích thước 1U. PF-013B có thể gắn lên bất kỳ tủ rack nào theo tiêu chuẩn EIA.

Thanh bịt tủ rack kiểu đục lỗ: PF-023B

Thanh bịt tủ rack kiểu đục lỗ: PF-023B

PF-023B

PF-023B là thanh bịt tủ rack kiểu đục lỗ.

Thanh bịt tủ rack kiểu đục lỗ: PF-1100

Thanh bịt tủ rack kiểu đục lỗ: PF-1100

PF-1100

PF-1100 là thanh bịt tủ rack kiểu đục lỗ.

Hộp bịt tủ rack: YF-120B

Hộp bịt tủ rack: YF-120B

YF-120B

YF-120B là hộp bịt tủ rack có kích thước 3U, tương đương nửa kích thước tủ rack 19 inch. Có thể đặt các thành phần hoặc bảng điều khiển vào bên trong YF-120B.  

Scroll to top