Thanh bịt tủ Rack (Blank Panel)

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 1U: BK-013B

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 1U: BK-013B

BK-013B

BK-013B là một tấm kím loại dùng để bịt khe hở của tủ Rack có kích thước 1U, được sử dụng cho các tủ Rack như CR-272, CR-412, ...  Hoặc thiết bị có thể gắn lên bất cứ tủ Rack nào theo tiêu chuẩn EIA.

Thanh bịt tủ Rack 2U: BK-023B

Thanh bịt tủ Rack 2U: BK-023B

BK-023B

BK-023B là một tấm kím loại dùng để bịt khe hở của tủ Rack có kích thước 2U. Ngoài ra thiết bị có thể gắn lên bất cứ tủ Rack nào theo tiêu chuẩn EIA.

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 1U: BK-1100

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 1U: BK-1100

BK-1100

Thanh bịt tủ Rack kích thước 1U bằng Nhôm

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 3U: BK-033B

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 3U: BK-033B

BK-033B

BK-033B là một tấm kím loại dùng để bịt khe hở của tủ Rack có kích thước 3U, được sử dụng cho các tủ Rack như CR-272, CR-412, ...  Hoặc thiết bị có thể gắn lên bất cứ tủ Rack nào theo tiêu chuẩn EIA.

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 2U: BK-1200

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 2U: BK-1200

BK-1200

Thanh bịt tủ Rack kích thước 2U bằng Nhôm

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 1U: BK-1300

Thanh bịt tủ Rack (blank panel) 1U: BK-1300

BK-1300

Thanh bịt tủ Rack kích thước 3U bằng Nhôm

PF-013B Perforated Panel

PF-013B Perforated Panel

PF-013B

The PF-013B is a perforated panel of one unit size for use in an equipment rack. It can be mounted in any EIA Standard rack.

PF-023B Perforated Panel

PF-023B Perforated Panel

PF-023B

PF-023B Perforated Panel

PF-1100 Perforated Panel

PF-1100 Perforated Panel

PF-1100

PF-1100 Perforated Panel

YF-120B Blank Box

YF-120B Blank Box

YF-120B

The YF-120B is a 3-unit size box of half width of a 19" rack. Controls or components can be installed in it.

Scroll to top