Tăng âm ô tô

Tăng âm ô tô: CA-115 (tối đa 35W)

Tăng âm ô tô: CA-115 (tối đa 35W)

CA-115

CA-115 là tăng âm công suất dùng cho Ô tô, có kích thước 1-DIN và công suất 15 W, thiết bị có thể sử dụng được với ắc qui Ô tô 12 V.

Tăng âm ô tô: CA-130 (tối đa 60W)

Tăng âm ô tô: CA-130 (tối đa 60W)

CA-130

CA-130 là tăng âm công suất dùng cho Ô tô, có kích thước 1-DIN và công suất 30 W, thiết bị có thể sử dụng được với ắc qui Ô tô 12 V.

Tăng âm ô tô: CA-160 (tối đa 120W)

Tăng âm ô tô: CA-160 (tối đa 120W)

CA-160

CA-160 là tăng âm công suất dùng cho Ô tô, có kích thước 1-DIN và công suất 60 W, thiết bị có thể sử dụng được với ắc qui Ô tô 12 V.

Scroll to top