Tăng âm số liền Mixer dòng A-3200D

Tăng âm số liền Mixer: A-3224D-AS

Tăng âm số liền Mixer: A-3224D-AS

A-3224D-AS *AS Model*

A-3224D-AS là tăng âm số liền mixer đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý phù hợp cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và phòng khiêu vũ lớn.

Tăng âm số liền Mixer: A-3248D-AS

 Tăng âm số liền Mixer: A-3248D-AS

A-3248D-AS *AS Model*

A-3248D-AS là tăng âm số liền mixer đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý phù hợp cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và phòng khiêu vũ lớn.

Tăng âm số liền Mixer với MP3: A-3212DM-AS

Tăng âm số liền Mixer với MP3: A-3212DM-AS

A-3212DM-AS *AS Model*

A-3212DM-AS là tăng âm số liền mixer được trang bị cùng MP3 và chức năng Bluetooth đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý. Đây là thiết bị lý tưởng cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và phòng khiêu vũ lớn.

Tăng âm số liền Mixer với MP3: A-3224DM-AS

 Tăng âm số liền Mixer với MP3: A-3224DM-AS

A-3224DM-AS *AS Model*

A-3224DM-AS là tăng âm số liền mixer được trang bị cùng MP3 và chức năng Bluetooth đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý. Đây là thiết bị lý tưởng cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và phòng khiêu vũ lớn.

Tăng âm số liền Mixer với MP3: A-3248DM -AS

Tăng âm số liền Mixer với MP3: A-3248DM -AS

A-3248DM-AS *AS Model*

A-3248DM-AS là tăng âm số liền mixer được trang bị cùng MP3 và chức năng Bluetooth đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý. Đây là thiết bị lý tưởng cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và phòng khiêu vũ lớn

Tăng âm số liền Mixer với MP3 và Zones: A-3224DMZ-AS

 Tăng âm số liền Mixer với MP3 và Zones: A-3224DMZ-AS

A-3224DMZ-AS *AS Model*

A-3224DMZ-AS là tăng âm số liền mixer được trang bị cùng MP3, chức năng Bluetooth và chọn vùng loa đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý. Đây là thiết bị lý tưởng cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và phòng khiêu vũ lớn.

Tăng âm số liền Mixer cùng MP3 và Zones: A-3248DMZ -AS

Tăng âm số liền Mixer cùng MP3 và Zones: A-3248DMZ -AS

A-3248DMZ-AS *AS Model*

A-3248DMZ-AS là tăng âm số liền mixer được trang bị cùng Mp3, chức năng Bluetooth và chọn vùng loa đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý. Đây là thiết bị lý tưởng cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và các phòng khiêu vũ lớn.

Tăng âm số liền Mixer với MP3 và Zones: A-3212DMZ-AS

 Tăng âm số liền Mixer với MP3 và Zones: A-3212DMZ-AS

A-3212DMZ-AS *AS Model*

A-3212DMZ-AS là tăng âm số liền mixer được trang bị cùng MP3, chức năng Bluetooth và chọn vùng loa đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý. Đây là thiết bị lý tưởng cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và phòng khiêu vũ lớn.

Tăng âm số liền Mixer với MP3 và EQ: A-3248DME-AS

Tăng âm số liền Mixer với MP3 và EQ: A-3248DME-AS

A-3248DME-AS *AS Model*

A-3248DME-AS là tăng âm số liền mixer được trang bị cùng MP3, chức năng Bluetooth và bộ cân bằng đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý. Đây là thiết bị lý tưởng cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ, và phòng khiêu vũ lớn

Tăng âm mở rộng công suất: P-3248D-AS

Tăng âm mở rộng công suất: P-3248D-AS

P-3248D-AS *AS Model*

P-3248D-AS là tăng âm mở rộng công suất có hiệu suất cao nhưng hiệu quả về chi phí được trang bị phù hợp để phát sóng, thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và phòng khiêu vũ lớn.

Scroll to top