Tăng âm số liền Mixer dòng A-3200D

A-3224D Tăng âm số liền Mixer

A-3224D Tăng âm số liền Mixer

A-3224D *AS Model*

A-3224D là tăng âm số liền mixer đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý phù hợp cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và phòng khiêu vũ lớn.

A-3248D Tăng âm số liền Mixer

A-3248D Tăng âm số liền Mixer

A-3248D *AS Model*

A-3248D là tăng âm số liền mixer đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý phù hợp cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và phòng khiêu vũ lớn. 

A-3212DM Tăng âm số liền Mixer với MP3

A-3212DM Tăng âm số liền Mixer với MP3

A-3212DM *AS Model*

A-3212DM là tăng âm số liền mixer được trang bị cùng MP3 và chức năng Bluetooth đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý. Đây là thiết bị lý tưởng cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và phòng khiêu vũ lớn.

A-3224DM Tăng âm số liền Mixer với MP3

A-3224DM Tăng âm số liền Mixer với MP3

A-3224DM *AS Model*

A-3224DM là tăng âm số liền mixer được trang bị cùng MP3 và chức năng Bluetooth đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý. Đây là thiết bị lý tưởng cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và phòng khiêu vũ lớn.  

A-3248DM Tăng âm số liền Mixer với MP3

A-3248DM Tăng âm số liền Mixer với MP3

A-3248DM *AS Model*

A-3248DM là tăng âm số liền mixer được trang bị cùng MP3 và chức năng Bluetooth đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý. Đây là thiết bị lý tưởng cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và phòng khiêu vũ lớn
 

A-3224DMZ Tăng âm số liền Mixer với MP3 và Zones

A-3224DMZ Tăng âm số liền Mixer với MP3 và Zones

A-3224DMZ *AS Model*

A-3224DMZ là tăng âm số liền mixer được trang bị cùng MP3, chức năng Bluetooth và chọn vùng loa đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý. Đây là thiết bị lý tưởng cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và phòng khiêu vũ lớn.

A-3248DMZ Tăng âm số liền Mixer cùng MP3 và Zones

A-3248DMZ Tăng âm số liền Mixer cùng MP3 và Zones

A-3248DMZ *AS Model*

A-3248DMZ là tăng âm số liền mixer được trang bị cùng Mp3, chức năng Bluetooth và chọn vùng loa đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý. Đây là thiết bị lý tưởng cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và các phòng khiêu vũ lớn.

A-3212DMZ Tăng âm số liền Mixer với MP3 và Zones

A-3212DMZ Tăng âm số liền Mixer với MP3 và Zones

A-3212DMZ *AS Model*

A-3212DMZ là tăng âm số liền mixer được trang bị cùng MP3, chức năng Bluetooth và chọn vùng loa đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý. Đây là thiết bị lý tưởng cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và phòng khiêu vũ lớn.  

A-3248DME Tăng âm số liền Mixer với MP3 và EQ

A-3248DME Tăng âm số liền Mixer với MP3 và EQ

A-3248DME *AS Model*

A-3248DME là tăng âm số liền mixer được trang bị cùng MP3, chức năng Bluetooth và bộ cân bằng đạt được hiệu suất cao và chi phí hợp lý. Đây là thiết bị lý tưởng cho việc phát thanh, thông báo, hay nhạc nền tại các trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ, và phòng khiêu vũ lớn

Tăng âm mở rộng công suất: P-3248D

Tăng âm mở rộng công suất: P-3248D

P-3248D *AS Model*

P-3248D là tăng âm mở rộng công suất có hiệu suất cao nhưng hiệu quả về chi phí được trang bị phù hợp để phát sóng, thông báo hoặc nhạc nền trong trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà thờ và phòng khiêu vũ lớn.

Scroll to top