Micro cầm tay

Micro đơn hướng: DM-1100

Micro đơn hướng: DM-1100

DM-1100

DM-1100 là micro đa năng mang lại âm thanh trung thực cho người dùng.

Micro đơn hướng: DM-1200

Micro đơn hướng: DM-1200

DM-1200

Micro đơn hướng DM-1200 được thiết kế để truyền tải giọng nói một cách rõ ràng nhất.

Micro đơn hướng: DM-1300

Micro đơn hướng: DM-1300

DM-1300

DM-1300 là thiết bị Micro phù hợp cho cả mục đích phát thanh và phát biểu.

Micro đơn hướng: DM-1500

Micro đơn hướng: DM-1500

DM-1500

DM-1500 là micro được thiết kế phù hợp cho cả mục đích phát thanh trực tiếp hoặc dùng dữ liệu có sẵn.

Micro điện động: DM-270

Micro điện động: DM-270

DM-270 *AS Model*

DM-270 là loại micro moving coil với chất lượng âm thanh rõ nét, phù hợp cho các thiết bị phát thanh giọng nói.

Micro điện động: DM-320

Micro điện động: DM-320

DM-320 *AS Model*

DM-320 là micro điện động với chất lượng âm thanh rõ ràng, phù hợp cho mục đích phát biểu.

Micro điện động: DM-420

Micro điện động: DM-420

DM-420 *AS Model*

DM-420 là micro đa năng với chất lượng âm thanh rõ nét, phù hợp cho các thiết bị phát giọng nói.

Micro điện động: DM-520

Micro điện động: DM-520

DM-520 *AS Model*

DM-520 là micro đa năng với chất lượng âm thanh rõ nét, phù hợp cho các ứng dụng thông báo.

Micro thông báo đơn hướng: PM-120

Micro thông báo đơn hướng: PM-120

PM-120

PM-120 là micro điện động nói gần được sử dụng cho mục đích phát biểu.

Micro thông báo đơn hướng: PM-222

Micro thông báo đơn hướng: PM-222

PM-222

PM-222 được sử dụng cho cự li nói gần với mục đích thông báo chung. Công tắc "ấn để nói" được bố trí trên thân máy và có thể khoá được.

Micro thông báo đơn hướng: PM-222D

Micro thông báo đơn hướng: PM-222D

PM-222D

PM-222D là micro sử dụng cho cự ly nói gần phù hợp với các ứng dụng thông báo chung. Thiết bị được trang bị công tắc ấn để nói và có thể bị khóa. Thiết bị có thể điều khiển từ xa được tăng âm công suất và hoạt động của tiếng chuông.

Scroll to top