Dòng loa SR

Hệ Thống Loa 2 Đường Tiếng SR-F04

Hệ Thống Loa 2 Đường Tiếng SR-F04

SR-F04

Dòng loa SR-F04 đã được cải tiến với Triết lý âm thanh của TOA được hình thành qua hơn 80 năm kinh nghiệm về kỹ thuật âm thanh, giúp đạt được hiệu suất âm thanh tốt nhất.
SR-F04 được thiết kế với độ tinh tế và chất lượng âm thanh cao mang tới cho bạn một trải nghiệm âm thanh tuyệt vời. Loa được sử dụng làm loa chính trong các giảng đường, phòng hội nghị vừa và nhỏ, hoặc làm loa phụ trong các phòng âm thanh lớn và nhà thờ.
 

Hệ Thống Loa 2 Đường Tiếng SR-F08

Hệ Thống Loa 2 Đường Tiếng SR-F08

SR-F08

Dòng loa SR-F08 đã được cải tiến với Triết lý âm thanh của TOA được hình thành qua hơn 80 năm kinh nghiệm về kỹ thuật âm thanh, giúp đạt được hiệu suất âm thanh tốt nhất.
SR-F08 được thiết kế với độ tinh tế và chất lượng âm thanh cao mang tới cho bạn một trải nghiệm âm thanh tuyệt vời. Loa được sử dụng làm loa chính trong các giảng đường, phòng hội nghị vừa và nhỏ, hoặc làm loa phụ trong các phòng âm thanh lớn và nhà thờ.

HY-ST04 Speaker Stand Adapter

HY-ST04 Speaker Stand Adapter

HY-ST04

The HY-ST04 Speaker Stand Adapter is used exclusively to mount SR-F04 speaker system on the speaker stand. The HY-ST04 fits the ST-34B Speaker Stand or other stands with mounting pipe of 35mm in diameter. 

HY-UH04 Speaker Mounting Bracket

HY-UH04 Speaker Mounting Bracket

HY-UH04

The HY-UH04 is the dedicated mounting bracket for the SR-F04 speaker system. Using the HY-UH04 in conjunction with the optional mounting bracket HY-B0801, HY-C0801 or HY-W0801, the SR-F04 can be installed in a horizontal orientation to the pipe, the ceiling or the wall. The SR-F04 can be installed directly to the ceiling or the wall only with this bracket.

HY-UH08 Speaker Mounting Bracket

HY-UH08 Speaker Mounting Bracket

HY-UH08

The HY-UH08 is the dedicated mounting bracket for the SR-F08 speaker system. Using the HY-UH08 in conjunction with the optional mounting bracket HY-B0801, HY-C0801 or HY-W0801, the SR-F04 can be installed in a horizontal orientation to the pipe, the ceiling or the wall. The SR-F08 can be installed directly to the ceiling or the wall only with this bracket.

HY-UV04 Speaker Mounting Bracket

HY-UV04 Speaker Mounting Bracket

HY-UV04

The HY-UV04 is the dedicated mounting bracket for the SR-F04 speaker system. Using the HY-UV04 in conjunction with the optional mounting bracket HY-B0801, HY-C0801 or HY-W0801, the SR-F04 can be installed in a vertical orientation to the pipe, the ceiling or the wall.

HY-UV08 Speaker Mounting Bracket

HY-UV08 Speaker Mounting Bracket

HY-UV08

The HY-UV08 is the dedicated mounting bracket for the SR-F08 speaker system. Using the HY-UV08 in conjunction with the optional mounting bracket HY-B0801, HY-C0801 or HY-W0801, the SR-F08 can be installed in a vertical orientation to the pipe, the ceiling or the wall.

HY-WM04 Speaker Wall Mounting Bracket

HY-WM04 Speaker Wall Mounting Bracket

HY-WM04

The HY-WM04 is the dedicated wall mounting bracket for the SR-F04 speaker system, designed to be hardly noticeable when installed. It allows the speaker system to be installed in a vertical orientation and its direction angle to be adjusted up to 30° downward and up to 90° horizontally.

HY-WM08 Speaker Wall Mounting Bracket

HY-WM08 Speaker Wall Mounting Bracket

HY-WM08

The HY-WM08 is the dedicated wall mounting bracket for the SR-F08 speaker system, designed to be hardly noticeable when installed. It allows the speaker system to be installed in a vertical orientation and its direction angle to be adjusted up to 30° downward and up to 60° horizontally.

SR-M3L 2-Way Stage Monitor Speaker System

SR-M3L 2-Way Stage Monitor Speaker System

SR-M3L

TOA's SR-M3L is a two-way stage monitor speaker featuring the high handling power capacity, high sound quality, and robust construction. It has an internal passive network and is operated by a single amplifier.

SR-M3R 2-Way Stage Monitor Speaker System

SR-M3R 2-Way Stage Monitor Speaker System

SR-M3R

TOA's SR-M3R is a two-way stage monitor speaker featuring the high handling power capacity, high sound quality, and robust construction. It has an internal passive network and is operated by a single amplifier.

Scroll to top