Bộ lập trình thời gian

Bộ Lập Trình Thời Gian: TT-208

Bộ Lập Trình Thời Gian: TT-208

TT-208 *AS Model*

TT-208-AS là bộ lập trình thời gian theo tuần với 8 tiếp điểm đầu ra và 1 tiếp điểm tạo tiếng chuông.

Scroll to top