Bộ lập trình thời gian

Bộ lập trình thời gian: TT-208-AS

Bộ lập trình thời gian: TT-208-AS

TT-208-AS *AS Model*

TT-208-AS là bộ lập trình thời gian theo tuần với 8 tiếp điểm đầu ra và 1 tiếp điểm tạo tiếng chuông.

Scroll to top