Line Supervisory

Giám sát đường dây LS-3010

Giám sát đường dây LS-3010

LS-3010 *AS Model*

Dòng LS-3010 của TOA là bộ giám sát đường dây với độ tin cậy và hiệu suất cao giúp kiểm tra trở kháng của mỗi đường dây đồng thời hiển thị trạng thái bình thường, hở mạch hoặc ngắn mạch.

Scroll to top