Giám sát đường dây

Giám sát đường dây: LS-3010-AS

Giám sát đường dây: LS-3010-AS

LS-3010-AS *AS Model*

Dòng LS-3010-AS của TOA là bộ giám sát đường dây với độ tin cậy và hiệu suất cao giúp kiểm tra trở kháng của mỗi đường dây đồng thời hiển thị trạng thái bình thường, hở mạch hoặc ngắn mạch.

Scroll to top