Loa Line Array dạng thanh

SR-H2L Line Array Speaker

SR-H2L Line Array Speaker

SR-H2L

The SR-H2L Line array speaker forms a linear sound source by the internal speaker units arrayed vertically in close proximity. It can be used for high-impedance applications with the installation of the optional MT-S0301 Matching transformer.

SR-H2S Line Array Speaker

SR-H2S Line Array Speaker

SR-H2S

The SR-H2S Line array speaker forms a linear sound source by the internal speaker units arrayed vertically in close proximity. It can be used for high-impedance applications with the installation ofthe optional MT-S0301 Matching transformer.

SR-H3L Line Array Speaker

SR-H3L Line Array Speaker

SR-H3L

The SR-H3L Line array speaker forms a linear sound source by the internal speaker units arrayed vertically in close proximity. It can be used for high-impedance applications with the installation ofthe optional MT-S0301 Matching transformer.

SR-H3S Line Array Speaker

SR-H3S Line Array Speaker

SR-H3S

The SR-H3S Line array speaker forms a linear sound source by the internal speaker units arrayed vertically in close proximity. It can be used for high-impedance applications with the installation of the optional MT-S0301 Matching transformer.

SR-EP3 Extension Plate

SR-EP3 Extension Plate

SR-EP3

The SR-EP3 Extension Plate is used to link the linear type Line Array Speakers.

SR-TB3 Wall Tilt Bracket

SR-TB3 Wall Tilt Bracket

SR-TB3

The SR-TB3 is a Wall Tilt Bracket designed to install the Line Array Speaker flat against the wall. The downward angle can be set to 0゜ - 5゜, and the horizontal angle to up to 15゜.

SR-WB3 Wall Mounting Bracket

SR-WB3 Wall Mounting Bracket

SR-WB3

The SR-WB3 is a Wall Mounting Bracket designed to install the Line Array Speaker flat against the wall.

Máy biến áp: MT-S0601

Máy biến áp: MT-S0601

MT-S0601

MT-S0601 là máy biến áp sử dụng cho các dòng loa ES, T-550 và T-650.

SR-FB3 Flying Bracket

SR-FB3 Flying Bracket

SR-FB3

The SR-FB3 is designed to be used to suspend the Line Array Speaker. Only 1 speaker can be suspended using the SR-FB3.

SR-SA3 Stand Adapter

SR-SA3 Stand Adapter

SR-SA3

The SR-SA3 is designed to be used to mount the Line Array Speaker on a speaker stand.

Máy biến áp: MT-S0301

Máy biến áp: MT-S0301

MT-S0301

MT-S0301 là máy biến áp được sử dụng trong lắp đặt các dòng loa Array

SR-S4L 2-Way Line Array Speaker System

SR-S4L 2-Way Line Array Speaker System

SR-S4L

The SR-S4L is a two-way line array speaker ideal for long distance sound transmission and configures a line array by arranging speaker elements vertically close to each other. It can be converted into the bi-amplifier drive system by changing the internal connection. It can be used for high-impedance applications with the installation of the optional MT-S0601 Matching transformer.

SR-S4S 2-Way Line Array Speaker System

SR-S4S 2-Way Line Array Speaker System

SR-S4S

The SR-S4S is a two-way line array speaker ideal for short distance sound transmission and configures a line array by arranging speaker elements vertically close to each other. It can be converted into the bi-amplifier drive system by changing the internal connection. It can be used for high-impedance applications with the installation of the optional MT-S0601 Matching transformer.

SR-S4LWP 2-Way Line Array Speaker System

SR-S4LWP 2-Way Line Array Speaker System

SR-S4LWP

The SR-S4LWP is a two-way line array speaker ideal for long distance sound transmission and configures a line array by arranging speaker elements vertically close to each other. It satisfies the water protection requirements set down in the IPX4 Standard. It can be converted into the bi-amplifier drive system by changing the internal connection. It can be used for high-impedance applications with the installation of the optional MT-S0601 Matching transformer.

SR-S4SWP 2-Way Line Array Speaker System

SR-S4SWP 2-Way Line Array Speaker System

SR-S4SWP

The SR-S4SWP is a two-way line array speaker ideal for short distance sound transmission and configures a line array by arranging speaker elements vertically close to each other. It satisfies the water protection requirements set down in the IPX4 Standard. It can be converted into the bi-amplifier drive system by changing the internal connection. It can be used for high-impedance applications with the installation of the optional MT-S0601 Matching transformer.

Loa Array mỏng: TZ-S240W-AS

Loa Array mỏng: TZ-S240W-AS

TZ-S240W-AS *AS Model*

Với cấu trúc mỏng, TZ-S240W-AS là loa mỏng 2 chiều chứa 32 thành phần loa. Các thành phần loa được sắp xếp theo chiều dọc gần nhau và tạo thành âm sắc tuyến tính liên tục, đạt được áp suất âm thanh đồng đều với độ suy giảm ít hơn do khoảng cách.

SR-EP4 Extension Plate

SR-EP4 Extension Plate

SR-EP4

The SR-EP4 is designed to be used to joint the Line Array Speaker system SR-S4L or SR-S4S. The SR-EP4 is comprised of two brackets.

SR-EP4WP Extension Plate

SR-EP4WP Extension Plate

SR-EP4WP

The SR-EP4WP is designed to be used to joint the Line Array Speaker system SR-S4LWP or SR-S4SWP. The SR-EP4WP is comprised of two brackets.

SR-WB4 Wall Mount Bracket

SR-WB4 Wall Mount Bracket

SR-WB4

The SR-WB4 bracket is used to mount the SR-S4L Line array speaker upright to the wall.

SR-WB4WP Wall Mount Bracket

SR-WB4WP Wall Mount Bracket

SR-WB4WP

The SR-WB4WP bracket is used to mount the SR-S4LWP Line array speaker upright to the wall.

SR-FB4 Flying Bracket

SR-FB4 Flying Bracket

SR-FB4

The SR-FB4 is designed to be used to suspend the Line Array Speaker system SR-S4L or SR-S4S.

SR-PP4 Protection Pad

SR-PP4 Protection Pad

SR-PP4

The SR-PP4 Protection Pad helps reduce the chance of injury when the speaker is installed at head height.

SR-FS4 Floor Stand

SR-FS4 Floor Stand

SR-FS4

The SR-FS4 Floor Stand is designed exclusively for use with a stack of 2 SR-S4L Line Array Speakers. Mounted on casters with lock, it can be easily moved.

SR-TB4 Wall Tilt Bracket

SR-TB4 Wall Tilt Bracket

SR-TB4

The SR-TB4 is designed to be used to mount the Line Array Speaker system SR-S4L or SR-S4S on a wall. The downward angle can be set to 0゜ - 5゜, and the horizontal angle to up to 20゜.

SR-TB4WP Wall Tilt Bracket

SR-TB4WP Wall Tilt Bracket

SR-TB4WP

The SR-TB4WP is designed to be used to mount the Line Array Speaker system SR-S4LWP or SR-S4SWP on a wall. The downward angle can be set to either 0゜ or 5゜, and the horizontal angle to up to 20゜.

SR-SA4 Stand Adapter

SR-SA4 Stand Adapter

SR-SA4

The SR-SA4 is designed to be used to mount the Line Array Speaker system SR-S4L or SR-S4S on a speaker stand.

Loa Array mỏng: TZ-S60W

Loa Array mỏng: TZ-S60W

TZ-S60W *AS Model*

Loa Array Mỏng TOA TZ-S60W, được trang bị 9 loa 8cm được sắp xếp theo chiều dọc, mang lại âm thanh rõ nét cao với điều khiển định hướng theo chiều dọc 90° và chiều ngang 0°. Tính năng này cho phép nó chiếu âm thanh rõ ràng ngay cả trong phòng có vấn đề về tiếng vang. Hai chiếc TZ-S60W có thể được xếp chồng lên nhau để cải thiện khoảng cách truyền âm thanh và vùng phủ sóng dọc. Để linh hoạt cài đặt, cả trở kháng thấp và trở kháng cao đều có thể điều chỉnh bằng một công tắc xoay.

Khung Gắn Loa: HY-S60W

Khung Gắn Loa: HY-S60W

HY-S60W *AS Model*

Khung gắn loa HY-S60W được sử dụng để lắp loa lên tường.

Scroll to top