Sản phẩm tùy chọn

Bộ cấp nguồn: VX-200PS (H Version)

Bộ cấp nguồn: VX-200PS (H Version)

VX-200PS H

Bộ nguồn VX-200PS được gắn trên khung gắn nguồn VX-2000PF khi sử dụng. Có 2 ngõ ra DC trên một nguồn. Sử dụng số lượng VX-200PS phù hợp với yêu cầu công suất hệ thống.

Bộ cấp nguồn: VX-200PS (ER/UK Version)

Bộ cấp nguồn: VX-200PS (ER/UK Version)

VX-200PS ER/UK

Bộ nguồn VX-200PS được gắn trên khung gắn nguồn VX-2000PF khi sử dụng. Có 2 ngõ ra DC trên một nguồn. Sử dụng số lượng VX-200PS phù hợp với yêu cầu công suất hệ thống.

Khung gắn nguồn: VX-2000PF

Khung gắn nguồn: VX-2000PF

VX-2000PF

VX-2000PF dùng để gắn bộ nguồn VX-200PS lên tủ rack. Có thể lắp tới 3 bộ nguồn VX-200PS.

Tăng âm 4 kênh công suất 4x60W: VP-2064

Tăng âm 4 kênh công suất 4x60W: VP-2064

VP-2064

Tăng âm công suất VP-2064 có 4 kênh 60W riêng biệt và sử dụng mô-đun ngõ vào tăng âm VP-200VX trên mỗi kênh.

Tăng âm 2 kênh công suất 2x120W: VP-2122

Tăng âm 2 kênh công suất 2x120W: VP-2122

VP-2122

Tăng âm công suất VP-2122 có 2 kênh 120W riêng biệt và sử dụng mô-đun ngõ vào tăng âm VP-200VX trên mỗi kênh.

Tăng âm công suất 1x240W: VP-2241

Tăng âm công suất 1x240W: VP-2241

VP-2241

Tăng âm công suất VP-2241 có 1 kênh 240W và sử dụng mô-đun ngõ vào tăng âm VP-200VX.

Tăng âm công suất 1x420W: VP-2421

Tăng âm công suất 1x420W: VP-2421

VP-2421

Tăng âm công suất VP-2421 có 1 kênh 420W và sử dụng mô-đun ngõ vào tăng âm VP-200VX.

Bộ cấp nguồn khẩn cấp: VX-2000DS (301H Version)

Bộ cấp nguồn khẩn cấp: VX-2000DS (301H Version)

VX-2000DS 301H

Thiết bị cấp nguồn khẩn cấp VX-2000DS cung cấp nguồn DC tới từng thiết bị trong hệ thống SX-2000 thông qua kết nối với bộ cấp nguồn VX-200PS. Cho phép kết nối với 2 bộ ắc quy 12V và tự động sạc ắc quy. Khi nguồn DC từ VX-200PS bị mất, VX-2000DS tự động chuyển sang ắc quy dự phòng.

Bộ cấp nguồn khẩn cấp: VX-2000DS (ER/UK Version)

Bộ cấp nguồn khẩn cấp: VX-2000DS (ER/UK Version)

VX-2000DS ER/UK

Thiết bị cấp nguồn khẩn cấp VX-2000DS cung cấp nguồn DC tới từng thiết bị trong hệ thống SX-2000 bằng kết nối với thiết bị nguồn hệ thống VX-200PS. Cho phép kết nối với 2 bộ ắc quy 12V và tự động sạc ắc quy. Khi nguồn DC từ VX-200PS bị mất, VX-2000DS tự động chuyển sang ắc quy dự phòng.

Scroll to top