Chân đế micro: ST-303A

Chân đế micro: ST-303A

Chân đế micro: ST-303A

ST-303A

ST-303A là chân Micro cơ động với 2 nấc điều chỉnh chiều cao và chân gập.

Độ cao tối đa 940 - 1600 mm
Bu lông W5/16 (Adapter), W5/8 (Pipe thread)
Vật liệu Thanh thép, chrome plating
Khối lượng 1.7 kg
Phụ kiện kèm theo Thread adapter …1

Scroll to top