Cần micro cổ ngỗng linh hoạt: ST-506

Cần micro cổ ngỗng linh hoạt: ST-506

Cần micro cổ ngỗng linh hoạt: ST-506

ST-506

Cổ ngỗng cho Micro ST-506 có thể dễ dàng được lắp đặt cùng các loại chân đế để thay đổi tự do hướng của Micro.

 
Vật liệu Chrome tấm
Độ dài 150mm
Khối lượng 130g

Scroll to top