Cần micro cổ ngỗng linh hoạt: ST-507

Cần micro cổ ngỗng linh hoạt: ST-507

Cần micro cổ ngỗng linh hoạt: ST-507

ST-507

Cổ ngỗng cho Micro ST-507 có thể dễ dàng được lắp đặt cùng các loại chân đế để thay đổi tự do hướng của Micro.

Vật liệu Chrome tấm
Độ dài 300 mm
Khối lượng 210 g

Scroll to top