Móc đỡ: HY-BH10B

Móc đỡ: HY-BH10B

HY-BH10B

Móc đỡ HY-BH10B được sử dụng để lắp đặt các loa dòng F-1000 hoặc F-13000 lên một tấm bảng tạm thời. Loa có thể được đặt theo chiều ngang hoặc dọc.

Vật liệu Thép tấm, sơn đen
Kích thước 48 (R) × 100 (C) × 108 (S) mm (không bao gồm núm vặn)
Khối lượng 210 g
Thành phần sản phẩm Giá treo x1, Giá trượt x1, Núm vặn x1,
Long đen cho núm vặn x1,  tai gắn loa (gồm long đen) x4

Scroll to top