Tăng âm liền Mixer dòng A-1800

Tăng âm 2 vùng loa công suất 30W: A-1803 (AS version)

Tăng âm 2 vùng loa công suất 30W: A-1803 (AS version)

A-1803 AS

Được trang bị chức năng ưu tiên, tiếng chuông, và lựa chọn 2 vùng loa, tăng âm A-1803 với công suất 30W được thiết kế thích hợp cho các ứng dụng hệ thống âm thanh công cộng như: phát bản tin, giao tiếp liên mạng, BGM, và thông báo trong các trường học, văn phòng, cửa hàng. Với chức năng điều khiển nguồn từ xa, khi kết hợp với tăng âm tuỳ chọn P-1812, tăng âm có thể BẬT/TĂT nguồn điện của P-1812 từ xa.

Tăng âm 2 vùng loa công suất 60W: A-1806 (AS version)

Tăng âm 2 vùng loa công suất 60W: A-1806 (AS version)

A-1806 AS

Được trang bị chức năng ưu tiên, tiếng chuông, và lựa chọn 2 vùng loa, tăng âm A-1803 với công suất 30W được thiết kế thích hợp cho các ứng dụng hệ thống âm thanh công cộng như: phát bản tin, giao tiếp liên mạng, BGM, và thông báo trong các trường học, văn phòng, cửa hàng. Với chức năng điều khiển nguồn từ xa, khi kết hợp với tăng âm tuỳ chọn P-1812, tăng âm có thể BẬT/TĂT nguồn điện của P-1812 từ xa.

Tăng âm 2 vùng loa công suất 120W: A-1812 (AS version)

Tăng âm 2 vùng loa công suất 120W: A-1812 (AS version)

A-1812 AS

Được trang bị chức năng ưu tiên, tiếng chuông, và lựa chọn 2 vùng loa, tăng âm A-1803 với công suất 30W được thiết kế thích hợp cho các ứng dụng hệ thống âm thanh công cộng như: phát bản tin, giao tiếp liên mạng, BGM, và thông báo trong các trường học, văn phòng, cửa hàng. Với chức năng điều khiển nguồn từ xa, khi kết hợp với tăng âm tuỳ chọn P-1812, tăng âm có thể BẬT/TĂT nguồn điện của P-1812 từ xa.

Tăng Âm Công Suất Mở Rộng 120W: P-1812 AS

Tăng Âm Công Suất Mở Rộng 120W: P-1812 AS

P-1812 AS

Tăng âm công suất P-1812 với công suất đầu ra là 120W, được thiết kế bật tắt nguồn từ xa khi sử dụng kết hợp với tăng âm dòng A-1800. Tăng âm P-1812 có thể được sử dụng như một tăng âm độc lập.

Tăng âm 2 vùng loa công suất 30W: A-1803 (ER version)

Tăng âm 2 vùng loa công suất 30W: A-1803 (ER version)

A-1803 ER

Được trang bị chức năng ưu tiên, tiếng chuông, và lựa chọn 2 vùng loa, tăng âm A-1803 với công suất 30W được thiết kế thích hợp cho các ứng dụng hệ thống âm thanh công cộng như: phát bản tin, giao tiếp liên mạng, BGM, và thông báo trong các trường học, văn phòng, cửa hàng. Chức năng điều khiển nguồn từ xa, khi kết hợp với tăng âm tuỳ chọn, sẽ giúp người dùng BẬT/TẮT nguồn của P-1812.

Tăng âm 2 vùng loa công suất 60W: A-1806 (ER version)

Tăng âm 2 vùng loa công suất 60W: A-1806 (ER version)

A-1806 ER

Được trang bị chức năng ưu tiên, tiếng chuông, và lựa chọn 2 vùng loa, tăng âm A-1806 với công suất 60W được thiết kế thích hợp cho các ứng dụng hệ thống âm thanh công cộng như: phát bản tin, giao tiếp liên mạng, BGM, và thông báo trong các trường học, văn phòng, cửa hàng. Với chức năng điều khiển nguồn từ xa, khi kết hợp với tăng âm tuỳ chọn P-1812, tăng âm có thể BẬT/TĂT nguồn điện của P-1812 từ xa.

Tăng âm 2 vùng loa công suất 120W: A-1812 (ER version)

Tăng âm 2 vùng loa công suất 120W: A-1812 (ER version)

A-1812 ER

Được trang bị chức năng ưu tiên, tiếng chuông, và lựa chọn 2 vùng loa, tăng âm A-1812 với công suất 120W được thiết kế thích hợp cho các ứng dụng hệ thống âm thanh công cộng như:  phát bản tin, giao tiếp liên mạng, BGM, và thông báo trong các trường học, văn phòng, cửa hàng. Với chức năng điều khiển nguồn từ xa, khi kết hợp với tăng âm tuỳ chọn P-1812, tăng âm có thể BẬT/TĂT nguồn điện của P-1812 từ xa.

Tăng Âm Công Suất Mở Rộng 120W: P-1812 (ER version)

Tăng Âm Công Suất Mở Rộng 120W: P-1812 (ER version)

P-1812 ER

Tăng âm công suất P-1812 với công suất đầu ra là 120W, được thiết kế bật tắt nguồn từ xa khi sử dụng kết hợp với tăng âm dòng A-1800. Tăng âm P-1812 có thể được sử dụng như một tăng âm độc lập.

Scroll to top