Tăng âm liền Mixer dòng A-1000

Tăng Âm Công Suất 5 Vùng Loa 240W: A-1240SS

Tăng Âm Công Suất 5 Vùng Loa 240W: A-1240SS

A-1240SS *AS Model*

Tăng âm A-1240SS là tăng âm công suất 240W liền mixer hiệu suất cao với 5 vùng ra loa thích hợp cho thông báo hoặc phát nhạc nền. Thiết bị bao gồm 1 nút chọn "Toàn Vùng" cho phép thông báo tới tất cả 5 vùng loa khi cần. Ngoài ta, thiết bị cũng được trang bị mạch bảo vệ ngắn mạch và mạch bảo vệ quá nhiệt ngăn ngừa hư hỏng thiết bị do nhiệt độ quá cao.

Tăng Âm Công Suất 5 Vùng Loa 360W: A-1360SS

Tăng Âm Công Suất 5 Vùng Loa 360W: A-1360SS

A-1360SS *AS Model*

Tăng âm A-1360SS là tăng âm liền mixer hiệu suất cao với 5 vùng ra loa thích hợp cho thông báo hoặc phát nhạc nền ở trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ và các phòng có không gian rộng.

Tăng Âm Công Suất 360W: A-1360MK2

Tăng Âm Công Suất 360W: A-1360MK2

A-1360MK2 *AS Model*

Tăng âm A-1360MK2 là tăng âm liền mixer hiệu suất cao với công suất 360W thích hợp cho thông báo hoặc phát nhạc nền ở trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ và các phòng có không gian rộng.

Scroll to top