Đầu chụp micro: WH-4000S

Đầu chụp micro: WH-4000S

Đầu chụp micro: WH-4000S

WH-4000S

WH-4000S là đầu chụp chuyên dụng Micro choàng đầu. Một sản phẩm bao gồm 10 miếng mút chụp.

Vật liệu Urethane, màu đen
Thiết bị tương thích Micro choàng đầu: WH-4000A, WH-4000H, WM-5320A, WM-5320H
Thiết bị phát thanh cá nhân: ER-1000

Scroll to top