Tai gắn tủ Rack: MB-25B

Tai gắn tủ Rack: MB-25B

Tai gắn tủ Rack: MB-25B

MB-25B

MB-25B là tai gắn tủ Rack được sử dụng để gắn một thiết bị kích thước 2U lên tủ Rack.

Thành phần Nhôm, màu đen
Khối lượng 75 g
Phụ kiện đi kèm Ốc vít kiểu M4 x 4 
Gioăng x 4

Scroll to top