Nắp chụp loa: HY-BC1

Nắp chụp loa: HY-BC1

Nắp chụp loa: HY-BC1

HY-BC1

Nắp chụp loa HY-BC1 là vỏ bọc kim loại dành cho các loa trần vốn thiết kế gắn chìm nhưng lại được lắp đặt nổi. Nắp chụp loa được treo bằng một đường dây bắt từ trần nhà.

Vật liệu Thép tấm t0.8 xử lý bề mặt, sơn đen
Khối lượng 1.5 kg
Phụ kiện đi kèm Nút cao su x2

Scroll to top