Phần mềm quản lý hệ thống ip-3000: IP-3000CD

Phần mềm quản lý hệ thống ip-3000: IP-3000CD

Phần mềm quản lý hệ thống ip-3000: IP-3000CD

IP-3000CD

IP-3000CD là một phần mềm quản lý hệ thống chuyên dụng được dụng trong hệ thống âm thanh thông báo mạng (network PA) IP-3000. Phần mềm có chế độ hoạt động dự phòng khi hệ thống sử dụng hai server hoạt động đồng thời và hệ thống có thể quản lý, điều khiển âm thanh cảnh báo với 1024 x 1024 ngõ vào/Ra âm thanh.

Số ngõ vào âm thanh 1024
Số ngõ ra âm thanh 1024
Số Bus âm thanh 1024
Chế độ ưu tiên 300 mức
Số lượng ngõ VÀO/RA điều khiển tối đa 4096 x 4096
Lưu sự kiện Tối đa 1,000,000 sự kiện
Lưu khẩn cấp Tối đa 1,000,000 sự kiện
Tần số lấy mẫu 48KHz
Đáp tuyến tần số 20 ~ 20KHz
Giao thức mạng TCP/IP

Scroll to top