Pin Sạc Lithium-Ion: BP-900A

Pin Sạc Lithium-Ion: BP-900A

Pin Sạc Lithium-Ion: BP-900A

BP-900A CE

BP-900 là pin lithium-ion có thể sạc được thiết kế riêng cho các thiết bị hội thảo TS-801, TS-802, TS-901, TS-902.

Nguồn điện 7.2 V DC
Dung lượng PIN 2100 mAh
Nhiệt độ làm việc 0 °C tới +40 °C
Độ ẩm cho phép 90% RH hoặc nhỏ hơn (không ngưng tụ)
Kích thước 71.6 (R) × 20.5 (C) × 37.5 (S) mm 
Khối lượng 95 g 

Scroll to top