Kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

HX-7W-WP Speaker System

HX-7W-WP Speaker System

HX-7W-WP

The HX-7W-WP is a 2-way compact speaker system that permits both constant directivity control over a wide frequency range and changes in vertical directivity. Its adopted wave front control technology is ideal for reproducing clear sound in spaces with long reverberation times or high background noise. The speaker is designed to be installed under the eaves when used outdoors.

HX-7W Speaker System

HX-7W Speaker System

HX-7W

The HX-7W is a 2-way compact speaker system that permits both constant directivity control over a wide frequency range and changes in vertical directivity. Its adopted wave front control technology is ideal for reproducing clear sound in spaces with long reverberation times or high background noise. The HX-7W is designed for indoor use.

HX-7B-WP Speaker System

HX-7B-WP Speaker System

HX-7B-WP

The HX-7B-WP is a 2-way compact speaker system that permits both constant directivity control over a wide frequency range and changes in vertical directivity. Its adopted wave front control technology is ideal for reproducing clear sound in spaces with long reverberation times or high background noise. The speaker is designed to be installed under the eaves when used outdoors.

Loa Dải: HX-7B

Loa Dải: HX-7B

HX-7B

HX-7B là loa dải 2 chiều nhỏ gọn, cho phép điều khiển hướng tính liên tục trên một dải tần số rộng và thay đổi góc hướng tính. Loa sở hữu công nghệ điều khiển mặt sóng mới nhất, giúp âm thanh giữ được độ trong ngay cả tại những nơi có phản hồi âm dài hoặc độ ồn lớn.
Loa HX-7B phù hợp với sử dụng trong nhà.

Scroll to top