Sản phẩm TOA với RoHs

Sản phẩm TOA với RoHs

Tất cả các sản phẩm TOA nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam đều được thiết kế và sản xuất theo tuân thủ theo quy định của Thông tư 30/2011 / TT-BCT của Bộ Công Thương đối với các chất độc hại và nồng độ chất độc tối đa được phép trong các vật liệu đồng nhất trong các sản phẩm điện và điện tử bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12 năm 2012.
Tài liệu tham khảo

TT30BCT1.doc

TT30BCT2.doc

TT30BCT3.doc

TT30BCT4.doc

Scroll to top