SIP Video Intercom System

Màn hình căn hộ SIP: N-SP80MS1

Màn hình căn hộ SIP: N-SP80MS1

N-SP80MS1

N-SP80MS1 là màn hình căn hộ SIP được sử dụng trong hệ thống điện thoại IP phổ thông. Bảng điều khiển cảm ứng 7" được sử dụng để giao tiếp qua video, giúp chủ nhà có thể nói chuyện với khách trước cửa thông qua hình ảnh được ghi lại bằng chuông cửa kèm hình ảnh SIP N-SP80VS1. Thiết bị bao gồm máy quay ngầm, cho phép giao tiếp video thông quay các thiết bị cùng model (N-SP80MS1).

N-SP80MS1 có thể được kết nối với hub chuyển đổi tương thích PoE thông qua cáp LAN. Ngoài ra, thiết bị còn có chức năng tiếp nhận âm thanh đa điểm dành cho thông báo.

Chuông cửa kèm video SIP: N-SP80VS1

Chuông cửa kèm video SIP: N-SP80VS1

N-SP80VS1

N-SP80VS1 là chuông cửa kèm video SIP được sử dụng trong hệ thống điện thoại IP phổ thông. Chủ nhà có thể nói chuyện với khách trước cửa thông qua hình ảnh được ghi lại bằng máy quay ngầm. Trong môi trường ban đêm, chủ thể sẽ được ghi hình bằng máy cảm ứng ánh sáng ngầm và bức xạ hồng ngoại. Chức năng chống vang vọng giúp đảm bảo chất lượng âm thanh ngay cả khi không sử dụng điện thoại cầm tay. Ngõ ra ngầm nối tiếp cho phép mở cửa tự động. N-SP80VS1 có thể được kết nối với hub chuyển đổi tương thích PoE thông qua cáp LAN. Ngoài ra, thiết bị còn có chức năng tiếp nhận âm thanh đa điểm dành cho thông báo.

Chuông cửa kèm âm thanh SIP: N-SP80AS1

Chuông cửa kèm âm thanh SIP: N-SP80AS1

N-SP80AS1

N-SP80AS1 là chuông cửa kèm âm thanh SIP được sử dụng trong hệ thống điện thoại IP phổ thông. Chức năng chống vang vọng giúp đảm bảo chất lượng âm thanh ngay cả khi không sử dụng điện thoại cầm tay. Ngõ ra ngầm nối tiếp cho phép mở cửa tự động. N-SP80AS1 có thể được kết nối với hub chuyển đổi tương thích PoE thông qua cáp LAN. Ngoài ra, thiết bị còn có chức năng tiếp nhận âm thanh đa điểm dành cho thông báo.

Scroll to top