Thông báo ngừng sản xuất chân đế micro - ST-322B, ST-304A và ST-65A

Thông báo ngừng sản xuất chân đế micro - ST-322B, ST-304A và ST-65A

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm dưới đây của TOA:

Tên thiết bị: ST-322B
Mô tả thiết bị: Chân để micro
Link URL sản phẩm: ST-322B
Sản phẩm thay thế: ST-321B

Tên thiết bị: ST-304A
Mô tả thiết bị: Chân đế micro
Link URL sản phẩm: ST-304A
Sản phẩm thay thế: ST-303A

Tên thiết bị: ST-65A
Mô tả thiết bị: Chân đế micro
Link URL sản phẩm: ST-65A
Sản phẩm thay thế: ST-66A


Để biết thêm thông tin về nhiều chân đế micro khác của TOA, xin vui lòng click tại đây.


Ngày 19/11/2020

Scroll to top