Mới hơn & Tốt hơn: Bộ chia Ăng-ten TOA WD-5800 làm việc được với cả hệ thống không dây Tương tự và hệ thống Số

Mới hơn & Tốt hơn: Bộ chia Ăng-ten TOA WD-5800 làm việc được với cả hệ thống không dây Tương tự và hệ thống Số

  • Mới hơn & Tốt hơn: Bộ chia Ăng-ten TOA WD-5800 làm việc được với cả hệ thống không dây Tương tự và hệ thống Số
  • Mới hơn & Tốt hơn: Bộ chia Ăng-ten TOA WD-5800 làm việc được với cả hệ thống không dây Tương tự và hệ thống Số

Bộ chia Ăng-Ten mới nhất của TOA WD-5800 được thiết kế để sử dụng kết hợp được cả băng tần VHF/UHF. Thiết bị được trang bị với hai bộ chia kênh, trên thiết bị có hai ngõ vào tín hiệu có thể trộn lẫn với nhau và phân bổ đến 4 ngõ ra. WD-5800 cũng cung cấp 4 nguồn DC tại ngõ ra. Một điểm nổi bật trong thiết bị WD-5800 là có thể làm việc được với cả hệ thống không dây Tương tự và hệ thống Số.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm và đặc tính kỹ thuật, vui lòng click vào đây.

Scroll to top