Thông ngừng sản xuất Pin sạc Lithium-Ion BP-900

Thông ngừng sản xuất Pin sạc Lithium-Ion BP-900

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

TOA xin trân trọng thông báo sản phẩm dưới đây đã được chính thức ngừng sản xuất:

Tên thiết bị: BP-900
Mô tả thiết bị: Pin sạc Lithium-Ion
Link sản phẩm: BP-900

Chúng tôi xin đề xuất sản phẩm thay thế cho thiết bị này:

Sản phẩm thay thế: BP-900
Mô tả thiết bị: Pin sạc Lithium-Ion

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm mới, vui lòng truy cập đường link.

 

Scroll to top