VX-3000, IP-3000 và NX-300 đã có chứng nhận EN 50121-4 !

VX-3000, IP-3000 và NX-300 đã có chứng nhận EN 50121-4 !

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng dòng sản phẩm VX-3000, IP-3000 và NX-300 của TOA đã được chứng nhận EN 50121-4 (IEC62236-4), các tiêu chuẩn điện từ áp dụng cho thiết bị báo hiệu và viễn thông được lắp đặt trong môi trường đường sắt. Những hệ thống này hiện có thể được sử dụng trong các ứng dụng đường sắt và bắt buộc phải có chứng nhận EN 50121-4.

EN 50121-4 quy định các giới hạn về khí thải và miễn nhiễm và cung cấp các tiêu chí hiệu suất cho thiết bị tín hiệu và viễn thông có thể gây nhiễu cho các thiết bị khác trong môi trường đường sắt hoặc tăng tổng lượng khí thải cho môi trường đường sắt vượt quá các giới hạn được xác định trong tiêu chuẩn thích hợp và do đó có nguy cơ gây nhiễu điện từ cho bộ máy bên ngoài hệ thống đường sắt.
----
 
Về các sản phẩm được chứng nhận.
 
Hệ thống sơ tán bằng giọng nói và chỉ dẫn công cộng dòng VX-3000
VX-3000 là Hệ thống Sơ tán bằng giọng nói và chỉ dẫn công cộng có khả năng mở rộng tích hợp cao, được chứng nhận đầy đủ EN 54. Do kiến trúc dựa trên mạng, nó có thể dễ dàng thu nhỏ tới tối đa 2560 dòng loa và 1280 micrô từ xa.
 
Hệ thống quản lý âm thanh kỹ thuật số dòng IP-3000 
Dòng IP-3000 là một hệ thống quản lý âm thanh kỹ thuật số hoàn chỉnh để phát âm thanh có độ trung thực cao qua mạng IP tiêu chuẩn. Nó cung cấp âm thanh chất lượng cao tiêu chuẩn nhờ công nghệ âm thanh gói của TOA.
 
Bộ điều hợp âm thanh mạng NX-300
NX-300 có thể chuyển đổi tín hiệu âm thanh thành tín hiệu số chất lượng cao. Bất kể khoảng cách địa lý, các tín hiệu kỹ thuật số có thể được truyền đồng thời qua các mạng IP, chẳng hạn như LAN hoặc Internet. Việc liên lạc có thể vận hành các thiết bị ở xa thông qua mạng.

Scroll to top