Thông báo ngừng sản xuất loa nén CS-530BS-AS và CS-660BS-AS

Thông báo ngừng sản xuất loa nén CS-530BS-AS và CS-660BS-AS

Thông báo ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo ngừng sản xuất các sản phẩm dưới đây của TOA:

Tên thiết bị: CS-530BS-AS
Mô tả thiết bị: Loa nén phát nhạc

Tên thiết bị: CS-660BS-AS
Mô tả thiết bị: Loa nén phát nhạc

Chúng tôi xin đề xuất sử dụng các sản phẩm thay thế dưới đây:

Tên thiết bị thay thế: CS-760B 
Mô tả thiết bị: Loa nén nghe nhạc 2 đường tiếng
Để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng click vào đây.

Tên thiết bị thay thế: CS-760W
Mô tả thiết bị: Loa nén nghe nhạc 2 đường tiếng
Để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng click vào đây.


Ngày 3/7/2020

Scroll to top