Thông báo ngừng sản xuất WD-4800

Thông báo ngừng sản xuất WD-4800

Thông báo ngừng sản xuất sản phẩm

Xin vui lòng được thông báo rằng, các sản phẩm sau đây của TOA đã được chính thức ngừng sản xuất:

Tên thiết bị: WD-4800 ER, WD-4800 AS, WD-4800 UK
Mô tả thiết bị: Bộ chia ăng-ten
URL tham khảo về sản phẩm

Và chúng tôi xin giấy thiệu thiết bị tiếp theo của dòng sản phẩm này:

Thiết bị kế nhiệm: WD-5800 
Mô tả thiết bị: Bộ chia Ăng-ten

Để biết thêm chi tiết về dòng sản phẩm mới này, vui lòng click vào đây để tham khảo thêm về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm.

Scroll to top