Thông báo ngừng sản xuất

Thông báo ngừng sản xuất

  • Discontinuation of Products
  • Discontinuation of Products
  • Discontinuation of Products

Thông báo ngừng sản xuất

 

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các dòng sản phẩm sau đây của TOA. 

Tên thiết bị: EM-360
Mô tả thiết bị: Micro cài áo
Link URL thiết bị: EM-360
Thiết bị thay thế: EM-361

Tên thiết bị: PM-306D
Mô tả thiết bị: Micro thông báo đa hướng
Linh URL sản phẩm: PM-306D

Tên thiết bị: DA-Z250D
Mô tả thiết bị: Tăng âm số 2 kênh công suất
Linh URL sản phẩm: DA-Z250D

Tên thiết bị: TT-104B
Mô tả thiết bị: Lập trình thời gian
Linh URL sản phẩm: TT-104B
Thiết bị thay thế: TT-208

Tên thiết bị: TS-800
Mô tả thiết bị: Bộ điều khiển trung tâm
Link URL sản phẩm: TS-800
Thiết bị thay thế: TS-820

Tên thiết bị: TS-801
Mô tả thiết bị: Bộ chủ tịch
Link URL sản phẩm: TS-801
Thiết bị thay thế: TS-821

Tên thiết bị: TS-802
Mô tả thiết bị: Bộ đại biểu
Linh URL thiết bị: TS-802
Thiết bị thay thế: TS-822

Tên thiết bị: TS-901
Mô tả thiết bị: Bộ chủ tịch
Link URL sản phẩm: TS-901
Thiết bị thay thế: TS-921

Tên thiết bị: TS-902
Mô tả thiết bị: Bộ đại biểu
Link URL sản phẩm: TS-902
Thiết bị thay thế: TS-922

Chúng tôi đã có dòng sản phẩm hệ thống hội thảo mới. Để tham khảo, xin vui lòng click tại đây.

Tên thiết bị: HS-P1500B
Mô tả thiết bị: Loa dải đồng trục liền công suất
Link URL sản phẩm: HS-P1500B

Tên thiết bị: HS-P1500W
Mô tả thiết bị: Loa dải đồng trục liền công suất
Link URL sản phẩm: HS-P1500W

Tên thiết bị: PC-1869S & PC-1869EN
Mô tả thiết bị: Loa âm trần


Tên thiết bị:PC-1867F & PC-1867FC
Mô tả thiết bị: Loa âm trần
Link URL sản phẩm: PC-1867F
Link URL sản phẩm: PC-1867FC


Tên thiết bị: PC-2369 & PC-2369EN
Mô tả thiết bị: Loa âm trần
Link URL sản phẩm: PC-2369
 

Chúng tôi có rất nhiều sự lựa chọn cho loa âm trần để các bạn tham khảo, xin vui lòng click vào đây. 


Ngày 11, tháng 5, năm 2020

Scroll to top