Thông báo ngừng sản xuất tăng âm công suất dòng VP-1061, VP-1121, VP-1241 và VP-1361

Thông báo ngừng sản xuất tăng âm công suất dòng VP-1061, VP-1121, VP-1241 và VP-1361

Thông báo ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm sau đây của TOA:
Tên thiết bị: VP-1061
Mô tả thiết bị: Tăng âm công suất
Link URL sản phẩm: VP-1061

Tên thiết bị: VP-1121
Mô tả thiết bị: Tăng âm công suất
Link URL sản phẩm: VP-1121

Tên thiết bị: VP-1241
Mô tả thiết bị: Tăng âm công suất
Link URL sản phẩm: VP-1241

Tên thiết bị: VP-1361
Mô tả thiế bị: Tăng âm công suất
Link URL sản phẩm: VP-1361


Chúng tôi xin giới thiệu những dòng sản phẩm thay thế khác:

Thiết bị thay thế: VP-3154
Mô tả thiết bị: Tăng âm số 4 kênh công suất
Để biết thêm chi tiết thông tin về sản phẩm và thông số kỹ thuật, xin mời click vào đây. 

Thiết bị thay thế: VP-3304
Mô tả thiết bị: Tăng âm số 4 kênh công suất
Để biết thêm chi tiết thông tin sản phẩm và thông số kỹ thuật, xin mời click vào đây.

Thiết bị thay thế: VP-3504
Mô tả thiết bị: Tăng âm số 4 kênh công suất
Để biết thêm chi tiết thông tin sản phẩm và thông số kỹ thuật, xin mời click vào đây.

Ngày 18, tháng 5, năm 2020

Scroll to top